O sukcesach zespołów świadczą efektywność, umiejętność współpracy w różnorodnych warunkach, dobra komunikacja oraz uzupełnianie się na poziomie umiejętności i kompetencji. Dzięki synergiczności działań osiągają one lepsze wyniki, a ich suma jest wyższa, niż efekty działań indywidualnych.


Zespoły składają się jednak z pojedynczych jednostek, które mogą się różnić pod względem stylów myślenia oraz działania. Jak zatem sprawdzić, kogo mamy w swojej grupie, komu delegować zadania, a do kogo i o co się zwracać na poszczególnych etapach projektów? Z pomocą przychodzi nam FRIS – polska metodologia, służąca do zrozumienia oraz trafnego określenia i opisania naturalnych sposobów myślenia i działania.

Prosty, praktyczny, polski

FRIS® Style Myślenia to obecnie bardzo rozpoznawalna marka na polskim rynku. „FRISu-ją” już prawie wszyscy – od słuchaczy studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, poprzez pracowników korporacji, nauczycieli, a także osoby indywidualne. Marek Kamiński, jeden z najbardziej znanych podróżników w naszym kraju, polarnik i przedsiębiorca, również korzysta z FRIS wraz ze swoim zespołem. Do kwietnia 2018 roku przebadanych zostało ponad 25.000 osób, a liczba ta wciąż szybko rośnie. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z FRIS, widząc potencjał tego narzędzia oraz pozytywne rezultaty zastosowania go w pracy z różnymi grupami pracowników, w szczególności w zespołach projektowych.

Fot. Marta Lipińska

Zawodnicy, Partnerzy, Wizjonerzy i Badacze

Diagnoza Stylu FRIS pozwala określić naturalne predyspozycje badanej osoby do przetwarzania informacji, podejmowania decyzji oraz jej zachowanie w nowych sytuacjach. Dodatkowo wskazuje obszary, w których możemy najlepiej wykorzystać swój potencjał. FRIS nie ocenia, nie wyodrębnia gorszych i lepszych stylów myślenia, lecz podkreśla wyjątkowość każdego z nich. Nazwa pochodzi od pierwszych liter czterech perspektyw poznawczych definiujących styl myślenia: Fakty, Relacje, Idee, Struktury.

Osoby myślące poprzez perspektywę Faktów określa się mianem Zawodników. To ludzie szybko reagujący, którzy koncentrują się na obiektywnych i niepodważalnych faktach, selekcjonując je na bazie przydatności do osiągnięcia celów. Cechuje ich praktyczne rozwiązywanie problemów, konkretność, aktywne stawanie przed wyzwaniami i pokonywanie trudności, szybka ocena sytuacji, podejmowanie decyzji oraz asertywność. Zawodnicy są zorientowani na cel, mają łatwość w ustalaniu priorytetów, oczekują prostych i konkretnych komunikatów. Świetnie sprawdzają się w tych fazach projektów, gdzie nacisk położony jest na działanie i mobilizację.

Percepcja osób z perspektywą Relacji to postrzeganie Partnerów. Ich sposób myślenia jest intuicyjny. Doceniani są za okazywanie osobistego zaangażowania, empatię i zrozumienie, umiejętność aktywnej współpracy, czy pomoc i dzielenie się doświadczeniem. Partnerzy chętnie podają kilka wersji tego samego rozwiązania, mając na względzie dobro wszystkich zaangażowanych w konkretne działania. Największą satysfakcję sprawia im praca o wymiarze osobistym, głębokie kontakty międzyludzkie oraz wspieranie innych. Partnerzy – podobnie jak Zawodnicy – najlepiej odnajdują się na tych etapach projektów, w których należy się skupić na działaniu. Priorytetem dla nich jednak jest aktywna i harmonijna współpraca, dbanie o relacje i dobrą atmosferę, a także motywowanie innych i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.

Poprzez perspektywę Idei myślą Wizjonerzy. Postrzegają sytuacje globalnie, na dużym poziomie ogólności, bez wnikania w szczegóły. Dzięki temu łatwiej im dostrzegać nietypowe powiązania, tworzyć oryginalne, a nawet odważne koncepcje, podchodzić do problemów w sposób nieszablonowy, pomysłowy oraz podejmować inicjatywy przy braku dostatecznej informacji. Są to osoby, które chętnie podejmują się nowych zadań i cenią sobie możliwość pracowania nad czymś unikalnym. Nie boją się ryzykować, próbować, eksperymentować. Wizjonerzy lubią poszukiwać alternatyw, są otwarci na nowe doświadczenia oraz gotowi do zmian. Jak ryba w wodzie czują się w początkowych fazach projektów – przy określaniu wizji i strategii. Choć niektóre z ich koncepcji mogą się wydawać zbyt abstrakcyjne, Wizjonerzy doskonale sprawdzają się jako „generatorzy pomysłów”.

Badacze postrzegają zaś poprzez perspektywę Struktur. Myślą analitycznie. Cechuje ich duża spostrzegawczość, wnikliwość, metodyczność, dbałość o szczegóły oraz sprawna organizacja czasu. Badacze rozpoczynają pracę od zebrania dużej liczby informacji i danych, które następnie klasyfikują na bazie konkretnych kryteriów, aby dokonać precyzyjnej analizy. W przeciwieństwie do Wizjonerów, ich praca opiera się na dużym poziomie szczegółowości. Doceniani są za obiektywizm i zrównoważone myślenie, przemyślane decyzje, dbałość o jakość, optymalizację rozwiązań i precyzję. Najchętniej angażują się w projektach na etapie przygotowania – tworzenie planów i harmonogramów, ustalanie zasad i procedur, gromadzenie i analiza danych, czy analiza szans i zagrożeń to ich domena.

Fot. Marta Lipińska

Dlaczego warto wprowadzić FRIS do swojej organizacji?

Na co dzień jesteśmy więc otoczeni Zawodnikami, Partnerami, Wizjonerami i Badaczami, lecz nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, a to może prowadzić do nieporozumień lub przypisywania sobie nawzajem złych intencji. Pomimo dobrych zamiarów niektóre zachowania mogą być odbierane negatywnie ze względu na swoją formę i przekaz. Kluczem do zrozumienia się, wzajemnej akceptacji oraz aktywnej współpracy jest świadomość tego, z kim pracujemy, w czym każdy z nas jest dobry i w jaki sposób możemy się uzupełniać.

Po pierwsze: dla pracownika

Często okazuje się, że osoby zatrudnione na danym stanowisku nie odnajdują się w swojej roli. Przyczyny tego mogą być różne, np. rozbieżności pomiędzy opisem stanowiska, a rzeczywistością, zmiany w strukturze zespołu lub sposobie pracy, monotonia i brak możliwość rozwoju lub po prostu zła decyzja. Dzięki badaniu FRIS pracownik ma możliwość odkrycia (lub potwierdzenia) swoich mocnych stron, zrozumienia, dlaczego pewne przedsięwzięcia przychodzą mu z łatwością, a inne sprawiają trudność, a także zaakceptowania faktu, iż nie każdy jest dobry we wszystkim i nie każdy we wszystkim dobry być musi (!). Wiedza na temat własnego stylu myślenia i działania pomaga zdefiniować obszary rozwoju zawodowego i osobistego.

Po drugie: dla zespołu

Badanie zespołowe niesie ogromną wartość dla całej grupy. Dzięki niemu członkowie są w stanie się lepiej poznać i zrozumieć, docenić swoje umiejętności oraz wskazać obszary, nad którymi powinni popracować jako jeden organizm. Znajomość stylów myślenia w grupie wspomaga również komunikację i zapobiega konfliktom. Lider natomiast ma błyskawiczny wgląd w strukturę swojego teamu, dzięki czemu może sprawdzić, czy zadania delegowane są do osób o właściwych predyspozycjach i czy w konkretnych procesach nie brakuje mu zasobów. Na podstawie badania może następnie wprowadzić zmiany lub zaplanować długoterminowe działania, mające na celu optymalizację pracy. Dodatkowo daje mu to szansę pracy indywidualnej z każdym z zespołu nad doskonaleniem mocnych stron, co z kolei przekłada się na większą satysfakcję z wykonywanych zadań.

Po trzecie: dla organizacji

Nie od dziś wiadomo, że dobra komunikacja pomiędzy pracownikami oraz wysoka efektywność wspólnych działań to bolączki wielu organizacji. Dzięki FRIS można to stopniowo zmieniać. FRIS jest idealnym narzędziem do skutecznego zarządzania zespołami, rozwoju zawodowego i osobistego, autodiagnozy i samodoskonalenia się. Nie tylko określa potencjał zespołów i jednostek indywidualnych, ale również rekomenduje aktywności zawodowe i udziela praktycznych wskazówek, które są pomocne w codziennej pracy. Pracownicy świadomi swoich atutów są bardziej zmotywowani, skuteczniejsi oraz otwarci na nowe wyzwania, a to stanowi o sukcesie całej organizacji.

FRIS to ekscytująca przygoda dla każdego. Zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i warsztatów grupowych uczestnicy mogą poczuć się jak odkrywcy nieznanych do tej pory dla siebie terytoriów, doskonale się przy tym bawiąc, a zdobytą wiedzę są w stanie wykorzystać w praktyczny sposób. Brzmi interesująco? Świetnie! Nie czekaj i pozwól FRIS być nową gwiazdą w Twojej organizacji!