Każdy z nas ma gorsze lub lepsze dni. Już teraz możesz zwiększyć szanse członków Twojego zespołu na udany dzień ponad jedenastokrotnie! Jak? Sprawdzili to specjaliści z platformy GitHub – popularnego narzędzia używanego przez programistów. Deweloperzy dzielą się na niej wiedzą i efektami swojej pracy oraz proszą o pomoc w rozwiązaniu problemów.


W maju 2021 roku GitHub przeprowadził badanie sprawdzające jakie czynniki wpływają na to, czy nasz dzień będzie udany. W badaniu The Good Day Project wzięło udział 40 deweloperów, którzy przez 2 tygodnie codziennie odpowiadali na krótką, trzyminutową ankietę na temat tego, jak czuli się danego dnia. Następnie wyniki zostały porównane z aktywnością pracowników na platformie GitHub i opracowane w modelu SPACE.

SPACE, czyli jak zmierzyć dzień

Kwestionariusze były jedynie częścią składową przy opracowywaniu wyników badania. Każda z liter akronimu modelu SPACE, w którym przedstawiono wnioski, odpowiada innemu aspektowi pracy, który jest możliwy do zmierzenia, a który dla managera stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania pracownikami.

S jak Satisfaction

Satysfakcja jest ważnym elementem motywacji pracownika. W trakcie badania można było zauważyć niezaprzeczalną zależność między satysfakcją a produktywnością pracowników. Na podstawie tendencji nastroju pracowników można do pewnego stopnia przewidzieć ich efektywność w kolejnych dniach. Największe wyzwania wytycz na najbardziej produktywne dni, a pomoże Ci to nie tylko przyspieszyć prace, ale także zmotywować team.

P jak Performance

Niestety w większości przypadków, jedynym wyznacznikiem „jakości” pracownika jest wydajność (performance). Należy jednak nie zapominać, że zadania mają zróżnicowaną trudność oraz przynoszą zróżnicowane efekty. Dlatego właśnie należy brać pod uwagę  nie tylko ilość, ale i jakość wykonanej pracy oraz jej wpływ na cały projekt. Twój „najbardziej” produktywny pracownik może okazać się tym, który ma najmniejszy wpływ na wyniki firmy.

A jak Activity

Aktywność w ciągu dnia określa ile akcji wykonał programista, choć nie jest to tylko liczba zrealizowanych poleceń. Są to wszystkie czynności, które wykonał programista, a które są niezbędne, aby dobrze wykonał swoją pracę. Wlicza się w to na przykład testowanie programu, konsultacje, dodawanie komentarzy, usuwanie błędów oraz dołączanie swojej części kodu do całości. Jeśli zaplanujesz harmonogram projektu uważając na to, żeby pracownik miał czas na wspomniane aktywności, znacznie zmniejszysz ryzyko potencjalnych opóźnień oraz stres wśród członków zespołu.

C jak Communication oraz Cooperation

Moda na team building zapanowała kilkanaście lat temu i do tej pory nie odpuszcza. Nic dziwnego, przecież pracując w zespołach jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjał każdego z członków zespołu i osiągnąć efekty, których nigdy nie bylibyśmy w stanie wypracować samodzielnie. Najlepiej jest rozpocząć efektywną kooperację już od pierwszych chwil nowego pracownika w zespole, kiedy zaczyna on onboarding. Czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika, kiedy nie przynosi on jeszcze żadnych zysków w firmie, jest świetnym miernikiem tego jak dobrze jesteśmy w stanie kooperować w organizacji. Pracownik, który nie otrzyma pomocy wtedy, gdy napotka problem, którego nie jest w stanie rozwiązać marnuje jedynie swój czas i umiejętności. Dzięki zachęcaniu zespołów do otwartego proszenia o pomoc i komunikowania problemów nie zmarnujesz ani chwili z cennego czasu Twoich specjalistów. Czas to pieniądz!

Tabela 1. Pytania i odpowiedzi do wyboru w badaniu The Good Day Project.

E jak Efficiency and Flow

Na pewno wiesz czym jest stan Flow, nawet jeśli nie zdajesz sobie jeszcze z tego sprawy. Flow to ten moment, gdy tak mocno zaangażujemy się w wykonywaną przez nas czynność (lub na przykład w czytanie książki), że tracimy poczucie czasu i w danej chwili koncentrujemy się tylko na wypełnianym obowiązku. Dzięki wejściu w stan Flow jesteśmy w stanie, poświęcając statystycznie mniej czasu na pracę, jednocześnie osiągnąć wysoką jakość tej pracy. Pomożesz swoim pracownikom osiągnąć taki stan przez delegowanie zadań, które będą dla nich wykonalne, jednocześnie stanowiąc dla nich wyzwanie.

Jaki ja mam na to wpływ?

Po nałożeniu wyników ankiety na aktywność programistów, rozpatrując je w ramach modelu SPACE okazało się, że statystycznie najlepsze dni wyróżniały się dwoma cechami. Jedną z nich było to, że nie miały one spotkań. Szansa na to, że programista będzie miał udany dzień przy 2 spotkaniach lub mniej wynosiła aż 82%. Jeśli jednak przez większość dnia byli oni rozpraszani, szansa na udany dzień spadała do zaledwie 7%. (Warto zauważyć, w tę liczbę spotkań nie wliczały się maksymalnie 15-minutowe spotkania podsumowujące na koniec pracy). Jeśli chcesz, żeby Twój zespół miał dobry dzień – ogranicz spotkania, na których muszą się pojawić, a które nie wniosą nic do ich pracy poza rozproszeniem.

Rys. 1. Szansa na spełnienie codziennych celów przez pracowników w porównaniu do liczby spotkań danego dnia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z The Good Day Project

Drugą cechą, która wyróżniała te dobre dni od tych złych, była autorefleksja. Dzięki ankiecie wypełnianej na potrzeby badania, deweloperzy byli w stanie uświadomić sobie swoje osiągnięcia w danym dniu lub problemy, z którymi potrzebują pomocy. Poznali oni  też swoje tendencje, preferencje oraz tryb pracy. Może po takiej refleksji zauważysz, że jesteś najbardziej produktywny w godzinach 12-14, gdy pracujesz w ciszy. Jeśli usiądziesz wtedy ze słuchawkami w mało zaludnionej części biura i zaplanujesz najtrudniejsze zadania na wczesne godziny popołudniowe, z całą pewnością poprawi się jakość Twojej pracy. Przez uczestnictwo w krótkich spotkaniach na koniec dnia lub uzupełnianie anonimowej ankiety pracownicy bardziej lub mniej świadomie zaczną zdawać sobie sprawę ze swoich silnych cech i tych, nad którymi muszą jeszcze popracować.

W żołnierskich słowach

Podsumowując, oceniając pracownika nie sugeruj się jedynie liczbą zadań, które danego dnia wykonał oraz jego oceną, ale postaraj się wejść w szczegóły. Jakie były to zadania, czy był w stanie je wykonać, czy w ciągu dnia nikt nie przerywał mu pracy? Z perspektywy managera najbardziej efektywnym sposobem  na zwiększenie szansy na wystąpienie tak zwanego „dobrego dnia” w swoich zespołach jest ograniczenie spotkań do niezbędnego minimum. Warto jednak zachęcać ich do zastanowienia na koniec dnia o tym gdzie odnieśli oni sukces, a nad czym muszą oni jeszcze popracować.