Strefa PMI nr 14, wrzesień 2016

Strefa Wiedzy

 • Stawka większa niż projekt – Tomasz Borucki
 • Dostosowanie strategii programu – meandry standardu – Marcin Schubert
 • Zarządzanie ryzykiem – klucz do powodzenia projektu – Paulina Denis
 • Czy podejście agile zastąpi tradycyjne metody zarządzania projektami? – Witold Janicki
 • Jak dobrze wybrać system IT do zarządzania projektami i portfelem projektów – Grzegorz Laskowski
 • Biznes vs IT. Przyczyny i skutki braku wspólnych celów – Marcin Łapa
 • Współpraca projektu z procesami ITIL na przykładzie wczesnego wsparcia powdrożeniowego – Jarosław Pastuszak
 • Pierwsze kroki z Visual Management – Dominika Pietrzyk
 • Ocena wrażliwości przedsięwzięcia – Wojciech Danowski
 • How to carry out a successful project? – Agnieszka Skalska
 • Zarządzanie projektami potrzebuje kontekstu – Urszula Żelazko

Strefa Wywiadu

 • Od Network Operatora do Program Managera – rozmowa z Łukaszem Nieścierowiczem
 • „W piekle jest przygotowane specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagały innym kobietom” – rozmowa z Sylwią Dżuman
 • Czy człowiek jest silniejszy od pączka? – rozmowa z Miłoszem Brzezińskim

Strefa PMI PC

 • Świat potrzebuje turkusowych liderów – Małgorzata Kusyk
 • Wybierz się w podróż z PMI Poland Chapter – Jakub Szczepkowski
 • Rekordowo, dynamicznie i praktycznie – Anna Muszyńska, Aleksander Lemiec
 • Wspieramy, pomagamy, rozwijamy – Ada Grzenkowicz
 • Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami – Michał Serwa
 • III Konferencja Zarządzania Projektami Śląskiego Oddziału PMI PC – Anna Sorek

Strefa Wydarzeń

 • Jak prowadzić projekty zgodnie z filozofią Lean Six Sigma? – Kamila Czerniak

Strefa Studenta

 • Jak działa kuźnia przyszłych Project Managerów? – Gabriel Machowski

Strefa Recenzji

 • Etyka osobowości i etyka charakteru – przykłady społecznych paradygmatów – Michał Serwa
 • Kompendium dla mniej i bardziej doświadczonych PM-ów – Edyta Samborska
 • Jak wydobyć potencjał z konfliktu? – Paulina Szczepaniak
 • Zarządzanie ryzykiem w praktycznych zastosowaniach – Szymon Pawłowski

Strefa Felietonu

 • Figurka Ganesha – Jerzy Stawicki

W numerze:

12
artykułów
3
wywiady
4
recenzje
1
felieton
60
stron
100%
Pasji