Kamil Potocki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania strategicznego oraz Politechniki Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończył też studia podyplomowe z Zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS) i Marketingu internetowego. Zainteresowania zawodowe to rynek nieruchomości, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie i marketing. Pozazawodowo interesuje się m.in. psychologią, wpływem społecznym i nowinkami technicznymi.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie