Strefa PMI – kwartalnik o zarządzaniu projektami

Wydawca: Project Management Institute Poland Chapter
ISSN 2353-3137
E-mail: strefapmi@pmi.org.pl

Sprawy organizacyjne:

Dominika Kantorowicz

T+48 797 819 487
Edominika.kantorowicz@pmi.org.pl

Współpraca z redakcją, partnerstwo, sponsoring:

Szymon Pawłowski

T+48 503 011 508
Eszymon.pawlowski@pmi.org.pl

Reklama, media:

Mateusz Szymborski

T+48 791 197 844
Emateusz.szymborski@pmi.org.pl

Patronaty medialne:

Karolina Kryńska

T+48 605 289 737
Ekarolina.krynska@pmi.org.pl