REDAKCJA POLECA


Rola Project Managera w czasie kryzysu. Czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy?
Strefa Praktyki

Rola Project Managera w czasie kryzysu. Czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy?

avatarAgnieszka Dąbrowska12 stycznia 20218 min.

To był i jest czas trudny dla nas wszystkich. Kryzys zweryfikował nasze dotychczasowe założenia, modele współpracy i style zarzą­dzania. Wiele rzeczy należało przewartościo­wać, a wiele zdefiniować na nowo. W dużej mierze musieliśmy działać w chaosie, pole­gać na swojej intuicji i w nowej, nieprzewidy­walnej rzeczywistości umiejętnie aplikować wcześniej wyciągnięte lekcje. Mam nadzieję, że przeszliście ten test pomyślnie i sytu­acja u Was w firmach powoli się normalizuje. Nadszedł więc czas na refleksję nad wszyst­kim tym, co wydarzyło się w ostatnich mie­siącach. Dla mnie osobiście to był piękny czas, sza­lenie intensywny i wyczerpujący, ale ogrom­nie rozwijający. Piszę ten artykuł jako osoba odpowiedzialna za…

Project failure – experience that ultimately paves the way to success
Strefa Praktyki

Project failure – experience that ultimately paves the way to success

avatarAnna Gambal11 stycznia 202110 min.

In every environment and every project there are ups and downs which are teaching you how to act and what to avoid. Retrospectives, lessons learned and post-mortem analysis may sound as buzzwords once you are still on the crest of a wave in your project. What will happen if you fail? In the midst of failure it is even harder to think about them but projects that are not going so well as they suppose to offer the gift of opportunity to re-validate and learn from mistakes. Experience of failure  If you are still on your success path as a…

Do biegu, gotowi? Start! Definition of Ready jako wsparcie w wyścigu o sukces
Strefa Praktyki

Do biegu, gotowi? Start! Definition of Ready jako wsparcie w wyścigu o sukces

avatarMonika Zofia Potiopa10 stycznia 20216 min.

Zapewne większość sympatyków Agile korzysta już z koncepcji Definicji Ukoń­czenia Prac (ang. Definition of Done, DoD), która informuje kiedy de facto zadanie można uznać jako zakończone. Korzyści wynikających z wdrożenia DoD jest wiele. W mojej opinii najważniejszą z nich jest to, że zapewnia ona poczucie bezpieczeń­stwa oddania produktu zgodnego z na­szymi oczekiwaniami oraz wyznaczonymi standardami. To poczucie bezpieczeństwa nie powinno jednak być budowane wyłącznie przy odbiorze produktu. Można je także zapewnić jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jak? Poprzez zawarcie umowy, informującej kiedy dane zadanie dopuszczamy do podjęcia. Gotowość rozpoczęcia Definicja Gotowości (ang. Definition of Re­ady, DoR) jest zdecydowanie rzadziej wy­korzystywanym konceptem…

Jak czytać ze szklanej kuli? 5 komponentów sukcesu projektów Data Science
Strefa Praktyki

Jak czytać ze szklanej kuli? 5 komponentów sukcesu projektów Data Science

avatarMichał Wieteska9 stycznia 202111 min.

Powiedzenie, że Data Science, to po pro­stu „nauka o danych” to nieco za mało. W zakres wchodzi bowiem między innymi proces pozyskania, analizy i modelowania oraz „rozumienia” danych, jak też i sta­wiania hipotez, wnioskowania czy wresz­cie – wizualizacji i komunikacji wyników. Już z samej listy tych aktywności widać, że całość może stać się dość komplekso­wym przedsięwzięciem i powinna wyma­gać sprawnego zarządzania. A jeśli mowa o zarządzaniu, to najlepiej poprzez dedy­kowany projekt. No i właśnie… o co w ta­kim projekcie chodzi i jak odnieść w nim sukces? Celem takiego projektu jest praca z dany­mi zorientowana na pozyskanie informacji służących rozwiązaniu problemu,…

Is SAFe actually Agile?
Strefa Praktyki

Is SAFe actually Agile?

avatarAdam Guja5 stycznia 202113 min.

There are a lot of strong believers that Scaled Agile Framework (SAFe) is not. That it is a nicely packaged Waterfall approach that kills agility in its midst. We are not going to argue that it is not the case. Every Agile project that uses Scrum or Kanban, as every scaled project that uses Nexus or SAFe, or any other framework, is different. Every project and every organisation have their own nuances and it’s not their fault. It’s how people are working within those projects and organisations, implement and use different frameworks determine, if those are truly Agile or not.…

…wczytaj starsze artykuły

Czym jest strefa Praktyki?

Praktyczne zastosowania technik i narzędzi zarządzania projektami, pracy zwinnej i obszarów powiązanych, case studies, porady i wskazówki od profesjonalistów. Praktyka w najlepszym tego słowa znaczeniu.


Najnowsze wydanie


ZŁOTY SPONSOR