REDAKCJA POLECA


Wnioski z doświadczeń – studium przypadku

Wnioski z doświadczeń – studium przypadku

avatar Maciej Bodych7 marca 20216 min.

O wnioskach z doświadczeń napisano już bardzo dużo. Z jednej strony standar­dy zarządzania projektami dostarczają wytycznych i przykładów zastosowań, z drugiej strony nawet świat zwinny od początku swojego „istnienia” postawił na zbieranie i wdrażanie usprawnień (w po­staci na przykład retrospektywy w Scru­mie). I o ile w zespołach scrumowych rzeczywiście retrospektywa jest bardzo często stosowana, o tyle na dużych pro­jektach stanowi to „dodatek do kożucha” i głównie jest robiona na końcu projektu (bo wymaga tego dokumentacja zamknię­cia projektu). Dlatego dzisiaj zaproponuję bardziej interak­tywną metodę współpracy z czytelnikami, a mianowicie chciałem przedstawić Wam studium przypadku z jednego z projektów z prośbą o…

How to deal with work when you have a boring project to deliver?

How to deal with work when you have a boring project to deliver?

avatar Aleksandra Gepert7 marca 20218 min.

We are still fascinated with all the pos­sibilities that working in IT has to offer. We hope that we can change the world for the better by creating the most use­ful and helpful application, or just create a service using the most advanced ML or AI technologies, and all those dreams are so close… But then we got hit by the real­ity of being stuck in a boring project work­ing on another website or internal service that will not change anything. I really can’t say how many times I’ve heard developers saying that the only thing they need at work…

PMO – więzień Azkabanu czy żołnierz na poligonie?

PMO – więzień Azkabanu czy żołnierz na poligonie?

avatar Justyna Kosmalska11 lutego 20218 min.

Termin PMO został odmieniony już chyba przez wszystkie przypadki i choć na ten temat powiedziano już dużo, wciąż jednak dla wielu organizacji wydaje się on być zupełnie odległy. Ale od początku… Zagadnienie PMO (Project Management Office), ma już pewną histo­rię, jednak wciąż ewoluuje i wymaga ciągłych zmian. Funkcjonowanie w środowisku VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) determinuje konieczność stałego uczenia się organizacji, obserwowania otoczenia i dostosowywania do aktualnych warunków w odnie­sieniu ogólnym do strategii firmy, ale również jej poszczególnych obszarów. Podobnie z PMO, na które nie ma jednej uniwersalnej recepty. Ważne jest tu obserwowanie wszelkich wystę­pujących zależności lub zmiennych wpływają­cych na…

Project Manager’s kaleidoscope

Project Manager’s kaleidoscope

avatar Anna Gambal21 stycznia 202112 min.

Being a Project Manager you need to act in different roles at once depending on many factors in a certain time. Nowadays in the DNA of the PM there is an ability to play and juggle different roles and respon­sibilities for the success of the project. You as PM need to be a functional or hi­erarchical manager, sales person, finance manager, change manager, risk manager etc. at once. Sometimes you ought to be a psychologist as well or even play a role of devil’s advocate to make sure your team will achieve their deliverables in the boundaries of the project.…

Rola Project Managera w czasie kryzysu. Czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy?

Rola Project Managera w czasie kryzysu. Czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy?

avatar Agnieszka Dąbrowska12 stycznia 20218 min.

To był i jest czas trudny dla nas wszystkich. Kryzys zweryfikował nasze dotychczasowe założenia, modele współpracy i style zarzą­dzania. Wiele rzeczy należało przewartościo­wać, a wiele zdefiniować na nowo. W dużej mierze musieliśmy działać w chaosie, pole­gać na swojej intuicji i w nowej, nieprzewidy­walnej rzeczywistości umiejętnie aplikować wcześniej wyciągnięte lekcje. Mam nadzieję, że przeszliście ten test pomyślnie i sytu­acja u Was w firmach powoli się normalizuje. Nadszedł więc czas na refleksję nad wszyst­kim tym, co wydarzyło się w ostatnich mie­siącach. Dla mnie osobiście to był piękny czas, sza­lenie intensywny i wyczerpujący, ale ogrom­nie rozwijający. Piszę ten artykuł jako osoba odpowiedzialna za…

…wczytaj starsze artykuły

Czym jest strefa Praktyki?

Praktyczne zastosowania technik i narzędzi zarządzania projektami, pracy zwinnej i obszarów powiązanych, case studies, porady i wskazówki od profesjonalistów. Praktyka w najlepszym tego słowa znaczeniu.


Najnowsze wydanie


ZŁOTY SPONSOR