Redakcja Poleca


Nowa normalność – trendy w zarządzaniu projektami

Nowa normalność – trendy w zarządzaniu projektami

avatarMałgorzata Kusyk11 stycznia 202110 min.

W przeszłości praca wymagała od nas siły mięśni. Aktualnie wymaga od nas intelektu. Ale nadchodzi era, w której praca będzie wymagać od nas serca.Minouche Shafik, dyrektor London School of Economics Zanim zaczęłam pisać ten artykuł przeczyta­łam dziesiątki artykułów i wysłuchałam po­nad 100 godzin wystąpień na temat prognoz dotyczących świata „po korona”, a trendy skrzętnie zapisywałam tworząc mapę tren­dów. Poprosiłam też o podzielenie się opinią znajomych w mediach społecznościowych oraz wolontariuszy PMI. W tym samym cza­sie napisałyśmy z Barbarą Mróz i Małgorzatą Zamorską dwustustronicowy Kompas Lide­ra oraz stworzyłyśmy kurs online, w którym zebrałyśmy najnowsze trendy w przywódz­twie i pracy zespołowej. Jakież…

50 shades of gray between agile and waterfall

50 shades of gray between agile and waterfall

avatarHenny Portman10 stycznia 202110 min.

When I look at newspapers, I come across a  lot of failed projects and these are not only waterfall projects. In the Netherlands I have seen agile projects that were stopped after spending more than €200 million. The Standish Group1 presented figures showing that 60% of agile projects were challenged or failed. First figures of a benchmark showed that 30% of agile projects are more expensive than traditional software development (A  more detailed study is now running in the Netherlands). The number of agile frameworks is growing too. If you look at figure 1 Bird’s eye view on the agile frameworks forest2 you can…

Struktury Wyzwalające – sposób na wartościowe spotkania
Strefa Wiedzy

Struktury Wyzwalające – sposób na wartościowe spotkania

avatarEwa Koprowska9 stycznia 20218 min.

Czym są Struktury Wyzwalające, jaką niosą wartość i jak je zastosować w Twojej organizacji lub zespole? Skąd można zaczerpnąć o nich więcej informacji? W jaki sposób łączyć je ze sobą i tworzyć bardziej skomplikowane „łańcuchy facylitacji”? Liberating Structures, czyli Struktury Wyzwalające to 33 schematy przeprowadzenia spotkań lub konwersacji w określonym gronie i celu. Autorzy: Henri Lipmanowicz i Keith McCandless proponują inne od tradycyjnego podejście do interakcji grupowych. Zaproponowane przez nich struktury tworzą ramy, które mają wyzwalać w uczestnikach kreatywność, wyobraźnię i inteligencję. Liczne grono praktyków LS promuje to podejście właśnie dlatego, że struktury te mają wyzwalać to, co w uczestnikach…

Empatia – słabość czy siła Project Managera?
Strefa Wiedzy

Empatia – słabość czy siła Project Managera?

avatarBarbara Mróz20 grudnia 20207 min.

W dzisiejszym świecie jedyną pewną rze­czą jest zmiana. Obecna rzeczywistość zawodowa wymaga ciągłego uczenia się i nadążania za technologią, a także, jak pokazuje trójkąt kompetencji Project Ma­nagement Institute (ang. the PMI Talent Triangle®), połączenia umiejętności tech­nicznych zarządzania projektami (ang. Technical Project Management), zarzą­dzania strategicznego i biznesowego (ang. Strategic and Business Management) oraz przede wszystkim kompetencji przywód­czych (ang. Leadership), do których należy umiejętność empatii. Kierownik czy lider?  Zdolności przywódcze kierownika projektu, jako istotne dla sukcesu projektu, zosta­ły dużo szerzej opisane w ostatniej wersji PMBOK® Guide w porównaniu z poprzednimi – zarówno w rozdziale 3, poświęconym roli jak i 9, dotyczącym zarządzania…

Dług technologiczny, czyli o kredycie na przewagę rynkową słów kilka
Strefa Wiedzy

Dług technologiczny, czyli o kredycie na przewagę rynkową słów kilka

avatarPaweł Panowicz15 grudnia 20207 min.

W świecie ciągle aktualizowanych systemów operacyjnych, smartfonów, telewizorów, a nawet lodówek, walka z długiem technologicznym toczy się bez przerwy. Jeśli nie zadbamy o ciągły rozwój naszego rozwiązania, a tylko będziemy łatać istniejący kod, dopisywać, kopiować i nadbudowywać go kolejnymi jego liniami, skończymy z wolnym systemem, którego rozwój trwa wieczność i kosztuje majątek. Artykuł sponsorowany Dług technologiczny na prostym przykładzie Jak znaleźć właściwą definicję, a może nawet bardziej metaforę dla długu technicznego związanego z wytwarzaniem oprogramowania? Trzeba przenieść się w czasie. W moim przypadku do pierwszej podróży służbowej. To było kilka miesięcy po rozpoczęciu pracy zawodowej. Kierunek Dhaka – stolica Bangladeszu.…

…wczytaj starsze artykuły

CzyM jest Strefa Wiedzy?

Najlepsze praktyki zarządzania, metodyki i modele, nowe trendy – analizy i opinie autorstwa najlepszych specjalistów zarządzania projektami, nie tylko z Polski.


Najnowsze wydanie


ZŁOTY SPONSOR