Redakcja Poleca


Change Management w zarządzaniu projektami – dlaczego niechętnie korzystamy z ustrukturyzowanego podejścia?

Change Management w zarządzaniu projektami – dlaczego niechętnie korzystamy z ustrukturyzowanego podejścia?

avatar Krzysztof Ogonowski3 kwietnia 20217 min.

Jeszcze kilka lat temu tylko pojedyncze organizacje stosowały ustrukturyzowane podejście do wdrażania zmian w organi­zacji. Rola „Change Managera” jako osoby odpowiedzialnej za przyswojenie i stoso­wanie nowych rozwiązań przez pracowni­ków, również pojawiała się bardzo rzadko. Obecnie o zarządzaniu zmianą mówi się coraz więcej – chodzi tu o zarządzanie ludzkimi aspektami (ryzykami) projek­tu, aby osiągnąć jego zakładane rezultaty biznesowe. Liderzy biznesu coraz częściej podkreślają, że zdolność do efektywnego wdrażania zmian staje się dla ich organi­zacji źródłem przewagi konkurencyjnej. Pojawiają się ustrukturyzowane metody i narzędzia – analogiczne do tych, które dobrze znane są w świecie Project Mana­gement. Jak więc w praktyce wygląda sto­sowanie…

Uzasadnienie biznesowe w projektach i programach – czy naprawdę jest potrzebne?

Uzasadnienie biznesowe w projektach i programach – czy naprawdę jest potrzebne?

avatar Maciej Bodych27 marca 20217 min.

Temat uzasadnienia biznesowego w pro­jektach jest od dłuższego czasu modny. Firmy oczekują od kierownika projektu biznesowych efektów ze zrealizowanych produktów projektu, a według modelu kompetencji opublikowanego w zeszłym roku przez PMI®, kierownik projektu ma znać się na organizacji, uzasadnieniu biz­nesowym i rozumieć biznes firmy. Rozbudowana została również sekcja uza­sadnienia biznesowego w PMBOK® Guide! W szóstej wersji standardu pojawiły się do­kumenty biznesowe: uzasadnienie bizne­sowe i plan realizacji korzyści, które mają stanowić podstawę pomiaru sukcesu oraz postępu przez cały cykl życia projektu. Ma być to realizowane poprzez porównanie wyników projektu z celami oraz określonymi w uzasadnieniu biznesowym kryteriami sukcesu. Praktyka pokazuje, że…

O zarządzaniu zmianą w organizacji czyli subiektywne studium przyczyn niepowodzeń projektów zmian organizacyjnych

O zarządzaniu zmianą w organizacji czyli subiektywne studium przyczyn niepowodzeń projektów zmian organizacyjnych

avatar Paweł Dąbrowski21 marca 20219 min.

Wydaje się, że o zmianie powiedziano już wszystko, co kreatywny gatunek ludzki jest zdolny wymyślić. Trudno się zresztą dziwić, skoro pisze się i dyskutuje na ten temat przynajmniej od dwóch i pół tysiąca lat, kiedy to pewien grecki odludek podzielił się ze światem swoimi obserwacjami hydrologicznymi. Nawet jeśli zostawimy w spokoju Heraklita i jego nieustannie płynące wody, a ograniczymy się jedynie do stosunkowo niszowego w tym kontekście zagadnienia, jakim jest zarządzanie zmianami w organizacjach, temat pozostaje szeroki jak – nomen omen – rzeka. W prawie stu tysiącach książek i prawie dziesięciu milionach artykułów naukowych1 poruszających temat zarządzania zmianami znaleźć można…

Toksyczne narzędzia, czyli o przyczynach wszelkiego zła w organizacjach

Toksyczne narzędzia, czyli o przyczynach wszelkiego zła w organizacjach

avatar Paweł Dąbrowski21 marca 202110 min.

Ostatnie lata są dla mnie szczególnie ciekawym okresem w wymiarze zawodowym. Nigdy wcześniej nie doświadczałem tak dużej różnorodności realizowanych zleceń, dla organizacji działających w tak różnych branżach i sektorach. Zlecenia te obejmowały zarówno prowadzenie projektów, jak i uczestniczenie w nich w rolach analityka, audytora, konsultanta czy facylitatora. Miałem do czynienia z wdrożeniami metodyk i systemów wspomagających te metodyki, przygotowywałem i prowadziłem szkolenia, ale też różne formy konsultacji. W tym kalejdoskopie zleceń zaskakująco często pojawiał się pewien wątek, który zdaje się mieć dość interdyscyplinarny wymiar. Możliwe zresztą, że wcale nie powinienem być tym wątkiem tak bardzo zaskoczony, bo nieracjonalne istoty ludzkie…

Procesowe podejście do obszaru zarządzania zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

Procesowe podejście do obszaru zarządzania zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

avatar Paweł Dąbrowski21 marca 202112 min.

Kiedy kilka lat temu przygotowywane było piąte wydanie PMBOK® Guide, zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o planowanych zmianach. Jedna z nich mówiła o dodaniu nowego obszaru wiedzy, co oczywiście zaowocowało różnymi pomysłami na tematykę tej nowej domeny. Niektórzy uważali, że na pewno będzie to zarządzanie zasobami, inni, że zarządzanie korzyściami. Osobiście stawiałem po cichu na to, że nowym obszarem będzie zarządzanie wiedzą, które według mnie jest trochę za słabo akcentowane biorąc pod uwagę znaczenie tego aspektu zarządzania projektami. Ale to pewnie niezły temat na oddzielny artykuł, a może i głębszą dyskusję. Nowym obszarem wiedzy okazało się być zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy1,…

…wczytaj starsze artykuły

CzyM jest Strefa Wiedzy?

Najlepsze praktyki zarządzania, metodyki i modele, nowe trendy – analizy i opinie autorstwa najlepszych specjalistów zarządzania projektami, nie tylko z Polski.


Najnowsze wydanie


ZŁOTY SPONSOR