Krystyna Kardacz

Specjalistka w Dziale Projektów Rozwojowych w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W zespole Startup Wroclaw odpowiedzialna za zadania mające na celu budowę, rozwój i promocję wrocławskiego ekosystemu startupowego.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie