Mikołaj Twardowski

Urodzony w 1992 we Wrocławiu. Architekt. Ukończył PWr. na Wydziale Architektury, w której obecnie jest doktorantem. Laureat konkursów architektonicznych, m.in. finalista konkursu New European Bauhaus Prize 2022, organizowanego przez Komisję Europejską. Interesuje się fenomenem miasta jako ciągle zmieniającego się zjawiska społeczno-kulturowego, jak i muzyką, filmem czy kreatywnym pisaniem. Współtwórca i koordynator projektu NURTURE.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie