Monika Podkowińska

Ekspert zarządzania projektami i PMO. Po- siada wieloletnie doświadczenie w tworze- niu i rozwoju PMO, wdrażaniu standardów zarządzania projektami oraz budowaniu spo- łeczności projektowej w międzynarodowych organizacjach. Prowadziła projekty dotyczą- ce m.in. finansowania banków, wdrażania produktów i systemów informatycznych, optymalizacji procesów biznesowych jak i implementacji wymogów regulacyjnych. Obecnie buduje kulturę zarządzania projek- tami w jednej z największych grup kapita- łowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Energię i inspiracje czerpie z egzotycznych podróży oraz działalności wolontariackiej jako Członek Zarządu ds. Finansów PMI PC oraz Członek Komisji Konkursowej PMO Glo- bal Awards 2018 & 2019.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie