Tomasz Janka

Wiceprezes zarządu ds. rozwoju w Poczcie Polskiej S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teleinformatyka. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe zarządzania firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz MBA – Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University Ohio/USA. Posiada liczne certyfikaty międzynarodowe m.in. MSP, PRINCE2, P3O. Pełnił funkcję Dyrektora Rządowego Biura Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współtworzył i wdrażał holistyczny system wspierający zarządzanie wszystkich Ministerstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w banku Credit Agricole, McKinsey & Company, Capgemini czy Volvo IT.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie