Moje (i pewnie nie tylko) doświadczenia projek­towe pokazują, że jeden z kluczowych obsza­rów do usprawnień w każdym projekcie to pre­cyzowanie wymagań z klientem. Każde, nawet idealnie, według nas, zdefiniowane wymaganie, zawsze może stać się jeszcze lepsze, bardziej szczegółowe. Autor książki i wydanego w tym roku audiobooka daje nam obszerny prze­wodnik, który bez wątpienia poszerzy Waszą świadomość w obszarze tworzenia wymagań zgodnych z oczekiwaniami klienta. Prawdziwa potrzeba biznesowa przełożona na właściwie zdefiniowane wymagania jest drogą do suk­cesu. Rzeczywiste potrzeby są z natury ukry­te, a to stanowi trudność w prawidłowym ich określeniu.

Jaką perspektywę można zobaczyć w tej pu­blikacji? Jest to z jednej strony pokazanie różnic, jakie pojawiają się w postrzeganiu perspektywy danego rozwiązania przez klienta oraz przez jego wykonawcę, zaś z drugiej strony podkre­ślenie efektów synergii, płynących z wzajemnej współpracy nad precyzyjnymi wymaganiami. Ten przewodnik to opisane techniki zbierania wymagań, algorytmów postępowania, które ułatwią „obchodzenie się z konkretami”. Jest to zbiór narzędzi do zarządzania priorytetami, czyli „Czary-Mary z priorytetami!”

Fot. Helion

Do audiobooka, bo taką wersję publikacji miałam okazję poznać, dołączone są schematy graficzne i konkretne przykłady do wykorzysta­nia od zaraz w praktyce. Autor pokazuje również styl komunikacji NVC na przykładzie rozmowy o wymaganiach i odbiorach funkcjonalności przez klienta, który nie kryje swojego nieza­dowolenia z efektu wykonanej pracy. W końcu komunikacja to jedno z głównych „narzędzi” definiowania wymagań. Dla mnie rozważania i przemyślenia autora to połączenie bardzo analitycznego myślenia z nastawieniem na po­trzeby klienta i próbę ich zrozumienia. Podsu­mowując – jeżeli pracujesz z wymaganiami, ten audiobook jest dla Ciebie.

Michał Bartyzel, Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce, Wydanie II – Audiobook, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020