Jolanta Łabędzka-Benisz

Specjalistka w dziedzinie zarządzania zmianą, współpracująca z firmą OMEC (www.omec.pl). Swobodnie porusza się w różnych podejściach metodycznych, doradzając wybór najlepszych rozwiązań dopasowanych do branży, organizacji i projektu. Promotorka zwinnego stylu zarządzania. Akredytowany trener, doświadczony facylitator i autor warsztatów szkoleniowych, uwzględniający podczas pracy nie tylko cele biznesowe, ale także ludzi, interakcje między nimi oraz ich potrzeby.
Strefa Wiedzy
Leadership

Rysowanie – moda, czy nowa jakość (współ)pracy

Jolanta Łabędzka-Benisz

26-11-2020

Strefa PMI nr 27, listopad 2019

Graphic recording, sketchnoting, video scribe, visual thinking, infografika, flipowanie, facylitacja graficzna… Słowa „graphic” i „visual” pojawiają się ostatnio często i w różnych kontekstach. Skąd to się wzięło? Dlaczego cieszy się taka popularnością? Czy coś w tym jest, czy to tylko moda?

Najnowsze Wydanie