Michał Bernhard

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Projekt-Solartechnik S.A. (Grupa TDJ). Od ponad 10 lat zarządza działami operacyjnymi oraz portfelami projektów infrastrukturalnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w optymalizacji działalności operacyjno-projektowej oraz transformacji przedsiębiorstw w organizacje zorientowane projektowo. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Letterkenny Institute of Technology w Irlandii oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Strefa Praktyki
Case Studies

Metody zwinne w projektach budowy automatyki przemysłowej

Michał Bernhard

20-03-2023

Strefa PMI nr 40, marzec 2023

Czy można realizować projekty infrastrukturalne zwinnie? Gdy słyszymy „agile”, z reguły przychodzi nam na myśl rozwój oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe czy reorganizacja procesów biznesowych. Zakres tych projektów, w przeciwieństwie do „twardych” budów, montaży i uruchomień, z reguły jest elastyczny, więc zastosowanie do ich realizacji metodyk zwinnych jest naturalne. Tymczasem przy wyborze metodyki zarządzania projektami liczą się również inne aspekty, takie jak wysokie ryzyko projektu czy możliwość sukcesywnego dostarczania wartości dla użytkownika. Projekty wdrażania automatyki i robotyki często są właśnie takie – składają się z komponentów dostarczających osobną wartość dla użytkownika, a ponadto bywają w znacznej mierze unikatowe, co upodabnia je do prototypów obarczonych wysokim ryzykiem błędów i niezgodności.

Najnowsze Wydanie