Agnieszka Dobosz

Kierownik projektu TenStep, trener i coach. Absolwentka psychologii, Szkoły Trenerów Biznesu Grupy Trop, Otwartej Szkoły Trenerów TenStep Polska, a także kursów coachingu zakończonych uzyskaniem certyfikatów CoachWise Coaching Essentials™ i CoachWise Equipped Coach™. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji szkoleń rozwojowych dotyczących umiejętności osobistych, menedżerskich oraz z zarzadzania projektami, skierowanych do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, sponsorów. Prowadzi warsztaty od 2007 roku. Na sali szkoleniowej i na pracy indywidualnej z klientem spędziła ponad 3000 godzin. Realizuje projekty związane z działaniami z obszaru zarządzania przez kompetencje, tworząc i wdrażając modele kompetencji w organizacji a także projektując działania szkoleniowo rozwojowe. Obecnie pracuje w firmie Vivus Finance, odpowiadając za obszar szkoleń i rozwoju pracowników.
Strefa Wiedzy
Leadership

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami

Agnieszka Dobosz

02-02-2023

Strefa PMI nr 9, czerwiec 2015

Trwająca od wielu lat dyskusja wśród praktyków i naukowców dotycząca pytania, co to znaczy być dobrym kierownikiem projektu i które kompetencje czynią kierowników projektów efektywnymi menedżerami skłoniła mnie do refleksji i studiów w tym temacie. Jako że sama jestem z wykształcenia psychologiem, który w pewnym momencie swojego życia zaczął zajmować się zarządzaniem projektami, zagadnienie to podwójnie mnie zainteresowało i zainspirowało do poszukiwań odpowiedzi.

Najnowsze Wydanie