Grzegorz Laskowski

Pracuje w firmie Hadrone gdzie prowadzi projekty wdrożeniowe oraz szkolenia z narzędzi PPM. Posiada wieloletnie doświadczenie w roli kierownika projektów oraz portfolio managera. Prowadził audyty biur projektowych, przygotowywał rekomendacje i finalny raport dla klientów. Doradzał firmom w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami oraz portfelem projektów.
Strefa Wiedzy
Strategy & Business

Zdalne zarządzanie projektem w dobie COVID – jakie rozwiązanie wybrać?

Grzegorz Laskowski

04-02-2021

Strefa PMI nr 31, Listopad 2020

W obecnym czasie stanęliśmy w obliczu trudnych decyzji. Praca zdalna bez odpo­wiednich narzędzi może powodować bar­dzo duże utrudnienia, nie tylko z kontrolą obecnie realizowanych projektów, ale także ze sprawnym ich raportowaniem (lub ze sprawnym zbieraniem raportów). Jak sobie z tym radzić? Czy inwestować w narzędzia, czy próbować samemu przy­gotować zdalne narzędzie, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym? Postaram się pomóc w podjęciu tej decyzji.

Najnowsze Wydanie