Krzysztof Witkowski

Project manager, ekspert zarządzania projektami, programami i portfelami, trener oraz konsultant biznesowy. Od 2005r. skutecznie wdraża zarządzanie projektami i PMO w przedsiębiorstwach budowlanych, informatycznych, produkcyjnych, wydobywczych oraz administracji publicznej. Współpracował z zespołami projektowymi m.in. Nowy Styl Group, Grupa Kapitałowa JSW, Teamtechnik Skawina, Silvermedia SA, PGNiG. Autor koncepcji Multivalue P3M wdrożonej m.in. w JSW opisywanej w artykule. Uhonorowany nagrodą Atlas Project Managementu 2022 IPMA Polska. Wykładowca na studiach podyplomowych WSE im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, Politechnice Rzeszowskiej i Politechnice Śląskiej. Mentor VI edycji programu mentoringowego PMI Polish Chapter.
Strefa Praktyki
Case Studies

Wartościowy projekt czyli kreacja wartości w projektach – podejście praktyczne

Krzysztof Witkowski

07-07-2023

Strefa PMI nr 41, czerwiec 2023

Siódma edycja PMBOK® Guide jest rewolucyjna względem poprzednich – jest znacznie cieńsza i znacznie częściej pada w niej określenie „wartość biznesowa projektu”. Jak oceniać wartość biznesową, skoro jest tak istotna w projektach? H. Kerzner i F. P. Saladis w książce Value‑Driven Project Management wyróżniają dwa podejścia do wartości biznesowej: wartości fundamentalne, które muszą być osiągnięte w krótkim okresie oraz strategiczne lub innowacyjne wartości właściwe dla długiego okresu.

Najnowsze Wydanie