Małgorzata Maria Dobija

Psycholożka międzykulturowa, Zwinna Liderka, koordynatorka projektów interdyscyplinarnych. Psycholożka społeczna. Wspiera zespoły w budowaniu mostów międzykulturowych. Zarządza projektami w oparciu o wartości zwinne i służebne. Odkrywa potencjał ludzi i dostrzega szanse. Autentyczna opanowana i odważna. Współzałożycielka Siłowni Kulturowej, prowadzi warsztaty w ramach społeczności Zwinnej Liderki i Akademii Zwinnego Przywództwa, innowacyjnych programów rozwojowych przeznaczonych dla osób, które chcą rozwijać się w kierunku autentycznego i świadomego przywództwa.
Strefa Wiedzy
Agile
Leadership

Z agilem pod pachą serfować przez świat

Małgorzata Maria Dobija

25-09-2023

Strefa PMI nr 42, wrzesień 2023

Czy wiesz jaki wpływ na Twoje wartości, postawy i zachowanie ma kultura, która Cię wychowała? Bez tej świadomości otwieranie się na rynki globalne, czy wdrażanie obcej kultury pracy, jest jak serfowanie po nieznanych wodach w stroju kosmonauty. W sercu każdego międzynarodowego biznesu znajduje się morze wzburzone różnorodnością języków, religii, gospodarki, ustrojów politycznych, reguł życia rodzinnego czy estetyki. Wpływa na ludzkie zachowania osadzając je w konkretnym systemie sensu i znaczeń. By budować świadomość kulturową warto je wyjaśniać poprzez odwoływanie się do wymiarów różnicujących kultury świata i poznawanie lokalnej genezy historycznej.

Najnowsze Wydanie