Marek Gmerski

Trener w firmie ValueTank, niezależny kierownik dużych projektów wdrożeniowych IT oraz niezależny doradca w dziedzinie zarządzania. Specjalizuje się w kierowaniu projektami o wysokim ryzyku niepowodzenia, budżetowaniu projektów oraz controllingu w IT. Prowadzi zajęcia z zarządzania projektami ma studiach MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz z controllingu i budżetowania w IT na studiach podyplomowych „Efektywne Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej. Posiada certyfikat PMP, PRINCE2 Foundation oraz Gartner TCO Ekspert. Jest członkiem PMI Poland Chapter.
Strefa Wiedzy
Strategy & Business
Technical PM

Pogranicza. Proces czy projekt?

Marek Gmerski

04-02-2022

Strefa PMI nr 18, wrzesień 2017

Co trzeba rozumieć ze świata pozaprojektowego, aby skutecznie kierować projektem? Jak zarządzać czymś, co jest trochę projektem i trochę nim nie jest? Czym byłby projekt „czysty”? Byłby idealnie zgodny z definicją czyli byłoby to unikalne, tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane po to, aby wytworzyć tzw. business product. Business product to coś, dzięki czemu sponsorowi będzie lepiej. Ów business product jest jednocześnie nie do kupienia ot tak, z półki. Musimy go wytworzyć naszym projektem, wykorzystując specjalnie zorganizowane pod ten cel zasoby. A gdyby potrzebny nam business product dało się kupić z półki? Wtedy cena byłaby zapewne korzystniejsza niż suma budżetowa projektu. A gdyby nawet nie, to na pewno zyskalibyśmy na czasie. Gdyby potrzebne nam business products dało się produkować seryjnie, to odpadłby nam cały kłopot związany z organizowaniem się do projektowej pracy, itp. Gdyby ...

Najnowsze Wydanie