Marta Soja

Scrum Master z powołania. Obecnie w firmie GOD Nearshore SE dba o dobrą współpracę niemieckich właścicieli produktu i polskich zespołów deweloperskich w branży automotive. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie w Moguncji i stażystka w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu. Certyfikowany Scrum Master, Product Owner i AgilePM. Prywatnie pasjonatka języków obcych, górskich wędrówek, tańca i skoków narciarskich
Strefa Praktyki
Agile
Hints&Tips
Toolbox

Rozegraj Scrum! Ceremonie na planszy

Marta Soja

11-04-2022

Strefa PMI nr 23, listopad 2018

Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia – to znany wszystkim, pierwszy punkt Manifestu Agile z 2001 roku. Scrum, jako rama postępowania (ang. framework), wywodząca się z metodyki Agile, swoje wartości opiera właśnie na tym Manifeście, a jego pierwszy punkt stanowi niezwykle ważny zapis, nie tylko dla każdego Scrum Mastera, ale dla każdej osoby w jakikolwiek sposób ze Scrumem związanej. Pracując w Scrumie powinniśmy kłaść szczególny nacisk na dobre relacje międzyludzkie, jakość interakcji i atmosferę w zespole. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym…

Najnowsze Wydanie