Monika Starzec

Senior Project Manager z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach, takich jak bankowość, energetyka, ubezpieczenia, kolejnictwo oraz retail. Zdobyła szeroką wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania projektami, programami oraz portfelem projektów.
Strefa Praktyki
Hints&Tips

Zarządzanie programem – klucz do osiągnięcia strategicznych celów

Monika Starzec

18-03-2024

Strefa PMI nr 44, marzec 2024

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak organizacje osiągają sukces, równocześnie realizując wiele różnorodnych projektów? Sekret tkwi w zarządzaniu programem, które pozwala na efektywne integrowanie poszczególnych projektów tak, aby osiągnąć wspólne cele strategiczne. W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, zarządzanie programem jest nie tylko pomocne, ale często kluczowe dla sukcesu organizacji.

Najnowsze Wydanie