Paweł Sawicki

Senior Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży fintech i motoryzacyjnej. Posiada głęboką, praktyczną wiedzę na temat procesów automatyki przemysłowej od koncepcji do końcowej realizacji. Posiadając wiedzę specjalistyczną zarówno w aspektach technicznych, jak i zarządczych, może pochwalić się udokumentowanymi sukcesami w zarządzaniu innowacyjnymi projektami dla klientów na całym świecie w regionach APAC, LATAM i EMEA. Pracował dla wiodących w branży firm, takich jak Valeo i Softserve, doskonaląc jednocześnie swoją wiedzę w zakresie agile. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie studiował Inżynierię Motoryzacyjną. Obecnie prowadzi spółkę IT jako Dyrektor Zarządzający.
Strefa Praktyki
Case Studies

Międzykulturowe projekty w świecie ogarniętym wojną

Paweł Sawicki

19-09-2023

Strefa PMI nr 42, wrzesień 2023

Co zrobić, gdy projekt wymyka się poza ramy w świecie ogarniętym wojną, a żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie zbudować algorytmu? Co wówczas nam zostaje? Co sprawia, że projekt jest mimo wszystko realizowany z sukcesem? Chciałbym w tym artykule postawić w tym temacie kilka śmiałych tez w oparciu o swoje doświadczenia z jednego z międzynarodowych projektów.

Najnowsze Wydanie