Szymon Urbanowicz

Filolog polski, wieloletni trener i mana- ger, praktyk usług IT. Ekspert w dziedzinie wdrażania i doskonalenia procesów infor- matycznych, akredytowany trener ITIL v3® i LeanIT®. Przede wszystkim jednak zapalony gracz i orędownik grywalizacji. Twórca symulacji biznesowych i gier szkoleniowych. Pracuje na swoich autorskich produktach, ale rów- nież na najsłynniejszych komercyjnych ty- tułach jak Apollo 13 czy Bookstore.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie