Karol Czapik

Właściciel firmy EFEKT PMO. Zawodowo Interim Program i Project Manager – do zadań specjalnych, Konsultant i mentor w doskonaleniu kultury zarządzania projektami. Wspiera zespoły projektowe, właścicieli firm i ich zarządy w efektywnym zarządzaniu projektami i PMO. Członek IPMA Polska, Asesor IPMA w ogólnopolskim konkursie Polish Project Excellence Award, Doradca Akademii Menadżera Innowacji w PARP, Mentor w Fundacji Kraków Miastem Startupów, członek Stowarzyszenia Service Process Improvement Network – SPIN, wykładowca, trener, prelegent.
Strefa Wiedzy
Strategy & Business
Technical PM

Ściąga dla sponsora projektu – czyli jak być sponsorem z ludzką twarzą, aby ludzie zajmowali się projektem, a nie sobą

Karol Czapik

15-11-2023

Strefa PMI nr 43, listopad 2023

Niezależnie od branży, większość udanych projektów ma świadomego swej roli sponsora projektu, wspierającego realizację projektu z biznesowego punktu widzenia na różnych etapach. Pomaga usuwać przeszkody, mogące zaszkodzić jego sukcesowi. Niniejsza publikacja przedstawia wyjątkowy i ważny obszar, w większości niedoceniany, i porusza obszary, na których kadra kierownicza wyższego szczebla musi się skoncentrować, aby promować kulturę doskonałości w zarządzaniu projektami w swojej organizacji.

Strefa Wiedzy
Strategy & Business
Technical PM

Jaką wartość powinno dostarczać PMO?

Karol Czapik

18-06-2023

Strefa PMI nr 41, czerwiec 2023

Dzisiejszy świat powoduje coraz silniejsze tempo zmian we wszystkich dziedzinach naszego życia. Globalna pandemia COVID-19 również spowodowała nieodwracalne zmiany. Praca zdalna czy hybrydowa już jest trendem nieodwracalnym, nowe, hybrydowe zespoły, nowe rodzaje projektów, globalizacja, postęp technologiczny i cyfryzacja wielu firm i branż przyspieszyła jak nigdy dotąd.

Najnowsze Wydanie