Tomasz Borucki

Współwłaściciel i członek zarządu Mana- gement Training & Development Center (od 1999 roku). Pełni również funkcję Zastęp- cy Kanclerza ds. Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Był dyrektorem zarządzają- cym ABB MDC oraz dyrektorem programu Kadra 2000 w ABB Zamech Ltd. Od pra- wie 20 lat zaangażowany w promowanie w Polsce sztuki zarządzania projektami we- dług najwyższych standardów PMI. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych. Współtwórca kompleksowego programu szkoleniowego z zakresu zarządzania projektami i analizy biznesowej, będącego wynikiem współpracy MT&DC z międzynarodowymi organizacjami. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Jest członkiem założycie- lem PMI Poland Chapter oraz Warsaw Po- land Chapter of the International Institute of Business Analysis.

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie