Andrzej Kacperski

Student ostatniego roku na kierunku Za- rządzanie Projektami w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz absolwent AGH w Krakowie. Od początku 2017 roku koordynator projektów we wrocławskim od- dziale ATOS. Certyfikowany Scrum Master i AgilePM Practitioner. Pasjonat zarządzania projektami stale poszukujący możliwości rozwoju. Nigdzie nie rusza się bez excela i nie przepuszcza okazji do napisania makra. Chętnie angażuje się w dodatkowe projekty, w których konfrontuje swoją wiedzę z prak- tyką i zaskakuje nowatorskim podejściem.

We know the “how”, we know the “what”, but we forget to ask “why” – interview with Michel Thiry

Andrzej Kacperski

06-01-2021

Strefa PMI nr 26, wrzesień 2019

An interview with Michel Thiry conducted by Andrzej Kacperski. When Agile became popular many companies started to use it just because they wanted to be Agile like everyone else at the market. The use of Agile is not as easy as it seems, for example Scrum is “simple to understand but difficult to master”. Fortunately, a lot of companies managed to implement it successfully. I believe that mastering of the hybrid approach may be much more complicated. Aren’t you afraid that initially this approach will be harmless for the organizations as they will not be able to implement it properly?

Najnowsze Wydanie