Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami potrzebne są nie tylko w sferze czysto biznesowej, ale także w sektorze pozarządowym, którego działalność bazuje na realizacji konkretnych pomysłów na społeczne działania. Energia i zapał aktywistów to ogromny potencjał.  Po wielu ankietach i rozmowach z Wolontariuszami i Członkami PMI PC postanowiliśmy stworzyć nowy obszar w naszym Stowarzyszeniu, właśnie dotyczący współpracy z innymi NGOsami. Obszar powstał w zeszłym roku i opiekę od strony Zarządu objęła nad nim Magdalena Sobantka.

Naszą wizją jest stworzenie lepszego środowiska zarządzania projektami dla organizacji pozarządowych. Chcemy wspierać inne NGO, promować dobre praktyki zarządzania projektami, dzielić się wiedzą oraz uczyć się od stowarzyszeń i fundacji, z którymi podejmujemy współpracę.

Podpisujemy się pod wartościami PMI PC w obszarze NGO – najważniejsza jest dla nas współpraca, a co za tym idzie, wsparcie, empatia i pokora. Stawiamy na rozwój i profesjonalizm w duchu PMI PC, ponieważ zależy nam, by być organizacją wspierającą różne społeczne (i nie tylko) działania. Wzajemnie chcemy się motywować i z pasją tworzyć lepsze środowisko współpracy międzyludzkiej.

Przede wszystkim ludzie!

Nasz zespół początkowo tworzyły cztery osoby. Poza Magdaleną były to: Agnieszka Sadłocha, Katarzyna Michalik i Mateusz Łachacz. Poniżej opisanych zostało kilka inicjatyw, jakie zrealizowaliśmy, a przy tej realizacji wspierali nas inni wolontariusze PMI PC. Aktualnie w obszarze NGO aktywnie działa osiem osób i nasz zespół wciąż się powiększa. Już teraz zapraszamy chętnych do dołączenia.

Inicjatyw zrealizowanych z sukcesem jest sporo

Od początku założenie było jedno – promować dobre praktyki w zarządzaniu projektami wśród NGOs i jednocześnie zyskać Partnerów do dalszej współpracy.

Działalność w obszarze NGO rozpoczęła się od szkolenia dla wolontariuszy Fundacji DKMS z narzędzi zarządzania projektami. Następnie, w marcu 2021 roku wsparliśmy Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, przeprowadzając szkolenie i dzieląc się dobrymi praktykami w temacie organizacji walnego zgromadzenia członków i przeprowadzania głosowania w trybie online. W połowie roku zorganizowaliśmy pierwszy ogólnopolski webinar „Go NGO! czyli jak zorganizować zdalne walne w sieci”, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Następnie PMI PC podjął współpracę z portalem ngo.pl i zaprezentował w nim swoje działania.  

Ponadto, nasz zespół pomógł przygotować i przeprowadzić Zdalne Walne Zgromadzenie Członków PMI PC. Druga połowa 2021 roku to czas organizacji panelu dyskusyjnego podczas International Congress PMI PC, we współpracy z Fundacją Dom Pokoju oraz Akademią BIZnES Class (tak też rozpoczęło się partnerstwo z tymi dwiema organizacjami). Nawiązaliśmy również kontakt z Fundacją Potrafię Pomóc w kontekście wspólnych działań. Fundacja Potrafię Pomóc wspiera dzieci i dorosłych zmagających się z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich rodziny i opiekunów.

Kolejny rok i nowe działania

Luty przyniósł smutne wydarzenia wojny w Ukrainie i wszystkie „ręce” ruszyły na pomoc i wsparcie dla naszych Sąsiadów. Między innymi podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Dwie Kreski. Organizacja ta prowadzi telefon zaufania dla kobiet, które zobaczyły dwie kreski na teście ciążowym i w związku z tym znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie otacza kobiety opieką i troską, pomagając znaleźć rozwiązania. W obliczu wojny podjęli się wsparcia kobiet z Ukrainy, które trafiły do naszego kraju i potrzebowały pomocy, dlatego też zwrócili się do nas z prośbą o pomoc projektową we wdrażaniu systemu CRM, ułatwiającego koordynację działań stowarzyszenia.  

W kwietniu bieżącego roku PMI PC NGO wspólnie z Fundacją Dom Pokoju (która od 17 lat niesie pomoc konkretnym ludziom, społecznościom, władzom miast oraz szeroko rozumianemu biznesowi, poprzez edukację, angażujące projekty, a przede wszystkim mediacje) zorganizował warsztaty związane z tematyką zarządzania konfliktem i efektywnej komunikacji dla członków, którzy są Wolontariuszami w naszej organizacji. Cztery godziny zajęć minęły na omówieniu teoretycznych zagadnień oraz praktycznych ćwiczeniach i analizie konkretnych sytuacji. Wszystko po to, aby uczestnicy warsztatu bardziej świadomie reagowali na pojawiające się konflikty w zespole.

Ponadto, w kwietniu i maju współpracowaliśmy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego z obszaru województwa wielkopolskiego. W ramach tej współpracy nasi prelegenci, wolontariusze PMI PC, wsparli dwa wydarzenia. Jednym z nich było szkolenie dla liderów grup młodzieżowych z Wielkopolski poświęcone realizacji projektów społecznych, które odbyło się w Gnieźnie. Natomiast drugim wydarzeniem były warsztaty online dotyczące narzędzi wspierających zarządzanie projektami. 

Spora dawka wiedzy, dzięki PMI Poland Chapter i obszaru NGO, trafiła także do organizacji z południowej Wielkopolski podczas szkolenia „Jak efektywnie zarządzać projektami”. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i skupiało się przede wszystkim na pracy warsztatowej uczestników szkolenia. 

Co dalej?

W najbliższym czasie na pewno odbędzie się druga część warsztatów z rozwiązywania konfliktów zorganizowana z Fundacją Dom Pokoju oraz kontynuacja współpracy z Fundacją Potrafię Pomóc. We wrześniu też ruszamy ze wsparciem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w postaci mentoringu dla uczniów, którzy biorą udział w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. To innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę. W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the Year Competition. Pod koniec roku planujemy też przygotowanie panelu poświęconego NGO na tegorocznym Międzynarodowym Kongresie PMI PC.

Niech usłyszy o nas świat

Spieszymy się pochwalić, że w tym roku zostaliśmy docenieni i zaproszeni na Global Summit 2022, konferencję organizowaną przez Project Management Institute w Las Vegas, gdzie Magdalena zgłosiła propozycję tematu prelekcji: Changemakers – building new area in PMI of cooperation with other NGOs. Mocno trzymajcie kciuki! Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Plany dalekosiężne

Bardzo liczymy na rozbudowanie się naszego obszaru, dlatego zapraszamy chętnych do wsparcia tej pięknej inicjatywy dzielenia się , co mamy: wiedzą, umiejętnościami oraz czasem. Wchodzenie w nowe partnerstwa rozwija nasz Chapter, stajemy się rozpoznawalni na szerokim polu, nie tylko biznesowym. Warto zwrócić uwagę na to, że my też jesteśmy NGOsem. Przeszliśmy kawał drogi do miejsca, w którym jesteśmy. Pomóżmy więc i innym organizacjom odnosić sukcesy, wspomagając ich naszymi dobrymi praktykami związanymi z zarządzaniem projektami i tym, jak można je wykorzystać w organizacjach pozarządowych. Chcielibyśmy także aby oddziały zaczęły lokalnie działać w tym obszarze i podejmowały współpracę z tzw. trzecim sektorem. Niech tym prekursorem i przykładem dla innych oddziałów będzie Oddział Podkarpacie, który rozpoczął piękną współpracę z międzynarodową organizacją – o szczegółach tej współpracy będzie można opowiedzieć po skończeniu projektu, na razie umowa zobowiązuje nas do trzymania współpracy w sekrecie.

A naszym „cichym marzeniem” jest, by obszar współpracy z NGO stał się obszarem funkcjonującym w całym świecie PMI.

Zróbmy razem coś dobrego!

Zapraszamy każdą i każdego z Was do wsparcia naszej inicjatywy. Może masz pomysł na projekt w ramach obszaru NGO? A może jesteś organizacją, która chciałaby z naszego wsparcia skorzystać? Może też prowadzisz biznes i chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w projekcie dla którejś z organizacji non-profit? Odezwij się do nas koniecznie! Zróbmy razem coś dobrego!