Zarówno zarządzanie zmianą organizacyjną, jak i stosowanie narzędzi i technik Agile w pozainformatycznym kontekście to w ostatnich latach tematy bardzo „gorące”. Dlatego tym bardziej zaciekawiła mnie propozycja połączenia obu tematów, przedstawiona w książce Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, ale zasadniczo można ją podzielić na dwie części: pierwsza (rozdziały 1-4) wprowadza nas w zwinne podejście do zarządzania zmianą, a w drugiej (rozdział 5, obejmujący prawie połowę książki) autorzy przedstawiają aż 55 (!!!) technik i narzędzi.

W pierwszej części autorzy prezentują cykl zwinnego zarządzania zmianą (Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty), opisując każdy z tych elementów wraz z poradami odnoszącymi się do praktycznego ich zastosowania, z przedstawieniem typowych narzędzi stosowanych w danym kroku. Bardzo wartościowe są również wskazówki dotyczące radzenia sobie z oporem, budowania zaangażowania, komunikowania zmiany oraz przekonywania sponsorów do zwinnego zarządzania zmianą oraz wdrożenia tego podejścia w organizacji. 

Druga część książki to, jak już wspomniano, pełen zestaw narzędzi opisanych w taki sposób, że wręcz same proszą nas o ich użycie. Mamy tu między innymi szereg bardzo popularnych i typowo agile’owych technik jak retrospektywa, Planning Poker czy tablica Kanban. Znajdziemy również metody klasycznego change management, jak Open Space, World Café czy model wartości konkurujących Camerona i Quinna, narzędzia wzięte wprost z zarządzania strategicznego, jak model 7S McKinseya czy analiza pola sił Lewina, a także mniej znane, o bardzo intrygujących nazwach, jak diagnoza „syndromu małża”, Jeździec i Słoń czy szalone ósemki. Szczegółów nie zdradzę – zachęcając tym samym do lektury. Jestem pewien, że nie będziecie zawiedzeni!

Opis każdego z narzędzi zawiera opis wartości dla organizacji, scenariusza – kroków i praktycznych wskazówek, przyczyn stosowania – problemów jakie mogą rozwiązać, rezultatów i pułapek, w jakie możemy wpaść przy ich używaniu oraz odwołania do źródeł, z których możemy zaczerpnąć więcej wiedzy. 

Fot. MT Biznes

Wiele spośród opisywanych tu metod zdarzało mi się stosować w projektach wdrażających zmiany organizacyjne i bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie trafność opisu i praktyczność zawartych porad i wskazówek. Zdecydowanie polecam publikację każdemu, kto ma do czynienia z zarządzaniem zmianą i chce robić to bardziej zwinnie, albo po prostu – lepiej.

Jarosław Rubin, Wiesław Grabowski, Marek Naumiuk, Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą, MT Biznes, Warszawa 2019, s. 486