Przygotowując się do napisania podsumowania współpracy PMI Poland Chapter Poznań Branch i Web-Korków przeglądałam korespondencję mailową z Olgą Kotyk – założycielką projektu społecznego Web-Korki (obecnie przekształconego w Fundację Web-Korki). Po tym, jak w marcu 2021 roku Olga odezwała się do poznańskiego oddziału PMI PC z opisem swojej działalności i zapytaniem o możliwość zrealizowania dla zespołu korepetytorów szkoleń z project managementu – od pierwszych sekund nie było wątpliwości o słuszności projektu, jego olbrzymiej wadze społecznej i chęci jego wsparcia.

Fundacja Web-Korki to inicjatywa, która na celu ma zapewnienie wsparcia online w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczych. Powstała z myślą o dzieciach i młodzieży, które potrzebują pomocy i poświęconej uwagi w procesie powtarzania materiału szkolnego wraz z korepetytorem. W projekt na dzień dzisiejszy zaangażowanych jest ponad 100 osób, które regularnie, w swoim wolnym czasie wspierają w edukacji dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej.

Po wymianie wiadomości, równo rok temu – w maju zorganizowałam pierwszego calla w sprawie doprecyzowania szczegółów współpracy między nami. Nie przypuszczałam wtedy, że rok później Olga Kotyk wraz z zespołem zostaną laureatami konkursu 25 under 25 – wspólnej inicjatywy magazynu Forbes oraz McKinsey & Company, mającej na celu wyróżnienie 25 młodych i ambitnych osób, których inicjatywy w przyszłości mają szansę wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa, a ja już nie tylko wolontariacko, ale także zawodowo podążać będę ścieżką project managera. Projekt, który miał pierwotnie być krótkim wsparciem przerodził się w cykl trzech szkoleń, które, mam nadzieję, pozwoliły Web-Korkom poszerzyć swoje kompetencje. Ja nauczyłam się od Olgi i jej zespołu wiele, przede wszystkim skupienia na jednostce, która tworzy zespół, empatii i zwracania uwagi na wspieranie kompetencji zespołu – to przyświeca mi od początku podjęcia się opieki nad poznańskim obszarem edukacji – dzielić się wiedzą i uczyć się.

Współpraca rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiety badającej potrzeby zespołu wolontariuszy Web-Korków. Na jej podstawie ustalona została tematyka, która możliwie najpełniej odpowiadała na potrzeby korepetytorów i pozwoliła zwiększyć ich kompetencje zarówno w działalności społecznej jak i własnym rozwoju.

W czerwcu 2021 roku Monika Strachel poprowadziła szkolenie poświęcone wprowadzeniu do zarządzania projektami, które usystematyzowało wiedzę o projekcie – czym jest, jak go prowadzić, jakie ryzyka ze sobą niesie i jak można je niwelować. Dzięki temu wstępowi zespół miał odpowiednie podstawy do dalszego zgłębiania wiedzy dotyczącej zarządzania projektem i patrzenia na Web-Korki w szerszym, projektowym kontekście.

Uczestnicy projektu podczas jednego z warsztatów

W sierpniu skupiliśmy się nad podniesieniem kompetencji korepetytorów z zakresu narzędzi, które mogą być pomocne w zarządzaniu projektem i zarządzaniu zespołem. Warsztat praktyczny z Trello z podstawami Slacka poprowadzili Vasili Filipchyk, lider obszaru IT i ja. W lekkiej, przystępnej formie staraliśmy się pokazać funkcjonalności, jakie dają te aplikacje i jak mogą wspierać pracę w projekcie.

W październiku, na trzecim z cyklu webinarów, Barbara Naskręt skupiła się na przedstawieniu podstaw Kanbana i praktycznego wykorzystania FigJam tak, aby efektem szkolenia mogły być lekcje ciekawsze dla dzieci i angażujące je w proces nauki.

Cykl zaproponowanych przez PMI szkoleń został pozytywnie odebrany przez uczestników. Mam nadzieję, że podniesienie kompetencji przełożyło się na wartość dodaną w pracy zarówno z dziećmi z placówek opiekuńczych, jak i w zespole Fundacji.