Prawdopodobnie każdy kierownik projektu wie i rozumie, że chcieć znaczy móc. Czy siła i upór w dążeniu do osiągnięcia tego, czego pragniemy, ma ograniczenia wiekowe? Czy każdy projekt musi posiadać uzasadnienie biznesowe? A co z tymi projektami płynącymi z serca? Z takimi, których celem jest przekazanie konkretnych wartości z jednoczesnym uszczęśliwieniem innych? Jaka jest różnica między zarządzaniem projektami biznesowymi a non-profit?


Cechą charakterystyczną działalności organizacji non-profit jest szybkie reagowanie na problemy i wyzwania społeczne. Szczególną uwagę w swojej działalności kładą one na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i skuteczne przełożenie ich na realizację celów społecznych. Zazwyczaj celem ich działania jest praca dla lokalnych środowisk. Elastyczne oraz innowacyjne podejście do działania pozwala na aktywne uczestniczenie w rozpoznawaniu problemów i wyzwań lokalnych środowisk.

Zarządzanie jest niezbędne

Osoby działające nie dla zysku realizują sensowne projekty i zatrudniają do nich wolontariuszy pełnych energii. Często jednak brakuje im profesjonalnego podejścia do zarządzania projektami. Jeśli podejdziemy do tego typu działań w sposób projektowy, sukces będzie widoczny bardzo szybko.

Projekty non-profit wymagają skoordynowanego zarządzania. Jest to bardzo istotne – ponieważ wszelkie akcje społeczne, podobnie jak projekty biznesowe, mają swoje mierniki, cele i terminy. Realizacja projektu w organizacjach non-profit podzielona jest na te same fazy, co w podmiotach biznesowych (definiowanie, planowanie, realizowanie i zamknięcie projektu). Różnica w zarządzaniu tego rodzaju projektami uwidacznia się na płaszczyźnie podejmowanych działań. Zarządzanie projektem w poszczególnych etapach nie przebiega już tak samo.

Fot. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo

Robimy skarpetki!

Projekt „Robimy Skarpetki” powstał z potrzeby dania siebie innym. Pani Stefania z Sopotu ma 95 lat i wielkie serce dla innych. Babcia Stenia, bo tak zwracają się do niej znajomi, ma postanowienie, że w najgorszej sytuacji dożyje 110 lat. Oprócz ogromnego serca posiada również wolny czas, który wykorzystuje, by zrobić coś dla innych. Pani Stefania postanowiła robić na drutach skarpetki dla potrzebujących.

Początki nie były łatwe. Pudełko z kilkoma parami skarpetek zaniosła na pobliski komisariat. Chciała, by policjanci rozdawali je podczas dyżurów osobom potrzebującym. Propozycja nie została przyjęta ze względu na zakaz! Babcia Stenia nie poddała się i skierowała do domu starców, gdzie kilka par znalazło nowych właścicieli. W celu zwiększenia zasięgu pomocy potrzebującym i chęci zarażania dobrem pomysł został przekształcony na projekt „Robimy Skarpetki”.

Pani Kamila Cerowska, wnuczka Babci Steni, podeszła do rozwinięcia pomysłu w sposób procesowy. Start projektu rozpoczęła od określenia swojej wewnętrznej motywacji i celu: „Z serca. Z potrzeby dawania. Z potrzeby sprzedaży wartości społecznych, którymi się kieruje.”

Przeliczyła zasoby, którymi dysponuje takie jak ludzie, czas, pieniądze. Następnie przygotowała plan akcji robimyskarpetki.pl i ruszyła do działania.

Uzasadnienie biznesowe

W przypadku projektów non profit uzasadnienie biznesowe zastępowane jest motywacją. Jak mówi Pani Kamila: „Uwielbiam ludzi zdeterminowanych, kreatywnych, zaangażowanych. Tacy jesteśmy przecież w każdym wieku, mało się o tym mówi, za mało. Uświadomiłam sobie także, że w 2050 roku będę w miała 65 lat, a ponad 40% społeczeństwa będzie w wieku powyżej 60 lat. Jeśli dziś nie zacznę uświadamiać ludzi w swoim otoczeniu, że mimo, iż aktywność zawodowa ustała, nadal będą i są społecznie przydatni, będę miała ogromny żal do siebie. Zawsze myślę globalnie.”

Komunikacja

Kluczowym elementem w tego typu projektach jest komunikacja. Zazwyczaj grupa projektowa to kilka do kilkunastu osób, których praca zespołowa oparta jest bardziej na intuicji i chęci zrobienia czegoś, niż na ustrukturyzowanym i dojrzałym sposobie wymiany informacji. Dlatego też na szczególną uwagę w tego typu projektach zasługuje budowanie zasięgu osób zainteresowanych. Nie inaczej było w przypadku projektu Babci Steni. Zaangażowanie zespołu, mediów i społeczeństwa przeszło największe oczekiwania.

Obecnie darmowe skarpetki można zamówić poprzez formularz umieszczony na stronie. Same skarpetki można odebrać w sieci żłobków i przedszkoli MegaMocni oraz w Stowarzyszeniu Twórczego Rozwoju Dynamo. Osoby zainteresowane mogą wspierać akcję przynosząc włóczki, ale nie jest to wymagane.

Fot. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo

Zasięg i rozwój

Dobre serce Babci Steni wsparte projektowym podejściem i pomocą Pani Kamili zmieniło małą inicjatywę w duże przedsięwzięcie. Projekt robimyskarpetki.pl odniósł swój cel. Zaangażował lokalne społeczności i zyskał rzeszę nowych osób, które wspierają akcję. Sam projekt ma swój dalszy ciąg.

Jak podkreśla Pani Kamila: „Mam już kolejnych seniorów, z którymi rozpoczęłam współpracę. Poszerzyłam akcję także o zbieranie skarpetek, integrację z seniorami z trójmiejskich domów opieki społecznej, oddziałów geriatrycznych, a także hospicjów. Organizuję także konferencję dotyczącą komunikacji międzypokoleniowej, na którą zaprosiłam ekspertów z różnych dziedzin oraz trójmiejskich przedsiębiorców oraz samorządy. Zależy mi na partnerstwie publiczno-prywatnym i kampanii społecznej dotyczącej komunikacji międzypokoleniowej. Podjęłam także współpracę z różnymi samorządami. Działam aktywnie z Niepublicznymi Żłobkami i Przedszkolami MegaMocni. Złożyłam dotację na realizację Central Festivalu w Gdańskim Centrum Hevelianum – zawsze marzyłam o pikniku międzypokoleniowym z prawdziwego zdarzenia, gdzie główną wartością będzie międzypokoleniowa relacja”.

Zarządzanie projektami w organizacjach non-profit to czynnik realnie wpływający na wymierne rezultaty w osiąganiu ich celów. Przykład projektu robimyskarpetki.pl to tylko jeden z wielu projektów niebiznesowych, które dzięki zorganizowanemu podejściu przekształciły pomysł jednej osoby w przekraczający granicę nie tylko lokalnych społeczności, ale także granice kraju, inspirujący projekt.