Aby spełnić założenia podejścia lean należy zidentyfikować i wyeliminować marnotrawstwo. Jeśli zaś mówimy o strategii lean, powinniśmy połączyć powyższe ze stworzeniem w organizacji takich warunków, w których zarówno liderzy jak i pracownicy poprzez połączenie swojego potencjału będą mogli wspólnie realizować kontekst biznesowy. Strategia lean. Kultura uczenia się kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej to książka, którą można traktować jako przewodnik po metodach kierowania organizacją, tak by były zgodne z lean. Za zbiór tych przemyśleń, zabranych w jednym miejscu, odpowiedzialne są nazwiska, które są autorytetami w świecie lean – Michael Ballé, Daniel Jones, Jacques Chaize oraz Orest Fiume.

Doświadczenia zawodowe autorów zebrane w tej pozycji mogą stać się inspiracją dla liderów i pracowników, których celem jest zwiększenie zawodowej produktywności. Odkąd kilkadziesiąt lat temu Toyota wypracowała własny system zarządzania, stała się dla wielu firm przykładem, który należy naśladować. Wdrożenie podstawowych założeń lean w swojej organizacji stało się więc marzeniem liderów decydujących o rozwoju przedsiębiorstw.

Fot. MT Biznes

Poszczególne rozdziały zawierają inspirujące case study skupiające się na budowaniu relacji z klientami, zwróceniu uwagi na zależności pomiędzy decyzjami kierownictwa a produkcją, czy spojrzenie na wykorzystywane dotychczas technologie i ocena ich wartości. To przykłady firm, które dzięki zastosowaniu strategii lean odniosły sukces. Autorzy zwracają uwagę także na pracowników. Dbanie o nich poprzez sprawowanie opieki i zainteresowanie ich sprawami to jeden z kluczowych elementów całej strategii. Celem jest stworzenie sprawnie funkcjonujących zespołów z zaangażowanymi liderami, którzy mają wpływ na kształtowanie dobrych nawyków i reagują na wyzwania stawiane przed całym teamem. Książka buduje również obraz dobrego leanowego managera, jako kogoś wspierającego zespół w ciągłym doskonaleniu się i popierającego twórcze inicjatywy.

Strategia Lean to pozycja, w której można znaleźć przykłady organizacji, które z powodzeniem wykorzystują lean i to już jest dobrym powodem, aby po nią sięgnąć. Jeśli dodamy do tego możliwość wydobycia po lekturze zawodowego potencjału, swojego i swoich pracowników, stanie się pozycją wręcz obowiązkową.

Michael Ballé, Daniel Jones, Jacques Chaize, Orest Fiume, Strategia lean. Kultura uczenia się kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej, MT Biznes, Warszawa 2019, s. 368