Rozwój sztucznej inteligencji otwiera przed nami nowe możliwości, a zarazem rzuca wyzwanie współczesnym modelom zarządzania projektami. Project Managerowie znajdują się w centrum dyskusji o tym, czy narzędzia oparte na AI zastąpią człowieka, czy może staną się cennym wsparciem. Czy sztuczna inteligencja może przejąć rolę Project Managera? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. 


Rewolucja czy ewolucja?

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI), ze zdolnością do przyswajania, interpretowania danych i samodzielnego uczenia się, znacząco wpływa na zarządzanie projektami. Może automatyzować zadania, analizować dane i ulepszać procesy decyzyjne. Według definicji sztuczna inteligencja to zdolność systemów do interpretowania danych z zewnętrznych źródeł.  W dzisiejszym dynamicznym świecie, AI jest kluczowym elementem, szczególnie ważnym w erze cyfrowej transformacji. Prognozy Gartnera wskazują, że do 2030 roku AI będzie zaangażowana w 80% zadań związanych z zarządzaniem projektami, co stanowi ogromny skok. Wielkie korporacje jak Microsoft, inwestują miliardy w jej rozwój, dostrzegając potencjał technologii.

AI: sprzymierzeniec Project Managera?

Nie da się zaprzeczyć, że sztuczna inteligencja posiada zdolność do optymalizacji szerokiego spektrum procesów zarządzania projektami, obejmujących monitorowanie, kontrolowanie, raportowanie, analizę danych oraz proponowanie zmian. Dzięki temu kierownicy projektów mogą być zwolnieni z zadań rutynowych, co pozwala im skoncentrować się na elementach wymagających ludzkiej intuicji, kreatywności i empatii.

AI, szczególnie w specjalistycznej formie tzw. “weak AI”, coraz bardziej zyskuje uznanie jako wsparcie dla menedżerów projektów, a nie jako ich zamiennik. Działa jako asystent w dziedzinach, gdzie kluczowe jest przetwarzanie i analiza danych, dostarczając wsparcia przy selekcji, priorytetyzacji, planowaniu projektów i testowaniu systemów. Dodatkowo, potrafi skutecznie usprawnić komunikację i współpracę w zespołach projektowych poprzez aktualizacje w czasie rzeczywistym i ułatwiając wymianę informacji.AI odgrywa rolę narzędzia optymalizacji, które zmierza do rozwiązania powszechnych problemów w zarządzaniu projektami, takich jak przekroczenia budżetu i opóźnienia w harmonogramie. Standish Group pokazuje, że jedynie 35% projektów IT uznaje się za udane, co akcentuje potrzebę innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu projektami. Sztuczna inteligencja odpowiednio reaguje na te wyzwania, proponując szereg optymalizacji bieżących procesów, co jest kluczowe dla przyszłości zarządzania projektami i sukcesu w tej dziedzinie.

Moc sztucznej inteligencji w Twoich rękach! Narzędzia, które warto znać

W erze cyfrowej transformacji, umiejętność wykorzystania AI do optymalizacji procesów zarządzania projektami staje się kluczowa. Na jakie narzędzia warto zwrócić uwagę? Poniżej kilka ciekawych implementacji:

  • ChatGPT 4: jedno z najpopularniejszych narzędzi AI, które udostępnia interfejs API dla innych programów, opracowane przez OpenAI. Ten zawansowany model językowy, który może udzielać odpowiedzi, prowadzić konwersacje w sposób naturalny i pomagać w redagowaniu tekstów oraz opisów projektowych.
  • Compose AI: ułatwia odpisywanie na wiadomości e-mail.
  • WriteSonic: asystuje w tworzeniu różnorodnych treści, od artykułów blogowych po content reklamowy, oferując liczne podpowiedzi i adaptacje do różnych kategorii treści.
  • Eightify: skraca i podsumowuje treści filmów z YouTube, co jest idealnym rozwiązaniem dla szybkiego pozyskiwania kluczowych informacji.
  • Gist/Claude: tworzy notatki i rozbudowane podsumowania ze spotkań, będąc przydatnym narzędziem dla uczestników spotkań oraz dla osób wracających do pracy po urlopie.
  • Otter AI: przygotowuje transkrypcję nagrań i podsumowania spotkań w Microsoft Teams.
  • Browse AI: umożliwia zaprogramowanie robota zbierającego dane ze zdefiniowanych stron internetowych i monitorującego zmiany na tych stronach.
  • Simplified: umożliwia zespołom płynną współpracę, tworzenie prezentacji za pomocą sztucznej inteligencji.
  • Eye Contact by NVIDIA: przetwarza w locie obraz z kamery internetowej, aby stworzyć wrażenie, że użytkownik zawsze patrzy się w obiektyw, zamiast na ekran swojego monitora.

 Wybór narzędzi zależy od Twoich potrzeb i preferencji, a także od specyfiki danego projektu.

AI: Wróg dla Project Managera?

Sztuczna inteligencja może stanowić wyzwanie dla przyszłości zarządzania projektami, z potencjałem do przejęcia znaczącej części obowiązków Project Managera, co budzi kontrowersje i obawy w środowisku zawodowym. Zdaniem McKinsey, ponad połowa firm implementuje AI w co najmniej jednym obszarze biznesowym. Analizy Goldman Sachs przewidują, że AI może zastąpić 300 milionów etatów, zwiększając jednocześnie globalną wydajność o 7%.

Narzędzia zarządzania projektami wspierane przez AI, takie jak ClickUp czy ASANA, już zbierają dane, które mogą zoptymalizować zarządzanie projektami w przyszłości. Kluczowym wyzwaniem jest zrozumienie, jak AI podejmuje decyzje, oraz świadomość, że nawet niewielkie błędy w procesie uczenia mogą prowadzić do nieprawidłowych wniosków i działań. 

AI może zatem przejąć pewne zadania, takie jak raportowanie, ale kompetencje takie jak komunikacja, analiza, negocjacje i zarządzanie zespołem pozostaną w domenie Project Managerów. Oni natomiast powinni zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego korzystania z nowych technologii, a także rozważyć, które aspekty pracy powinny być zoptymalizowane za pomocą AI. 

Dodatkowo, w erze cyfrowej, gdzie dane stanowią jedno z najcenniejszych aktywów, niezwykle istotne staje się podejście do ich ochrony oraz świadomość konsekwencji, które mogą wyniknąć z ich udostępniania. Kiedy decydujemy się na udział w różnego rodzaju projektach, aplikacjach czy platformach online, często nieświadomie oddajemy w ręce trzecich stron informacje, które mogą zostać wykorzystane w sposób, którego nie przewidujemy. Zawsze zastanów się dwa razy, zanim wrzucisz do sieci treści wrażliwe czy poufne – szczególnie te, które dotyczą Twojej prywatności, finansów czy bezpieczeństwa.

Jakie wyzwania rzuca AI Project Managerom?

Samo zarządzanie projektami związanymi ze sztuczną inteligencją może być wyjątkowo wymagające. Na Rys. 1 przedstawione jest pięć głównych wyzwań, przed którymi może stanąć Project Manager w projektach AI.

Rys. 1. Wyzwania Project Managera związane z zarządzaniem projektami AI
Źródło: opracowanie własne

Czy AI może nas zastąpić?

Automatyzacja jest kluczowym elementem w rozwijaniu efektywności i produktywności, lecz nie może całkowicie zastąpić unikalnych i skomplikowanych ról zawodowych, takich jak Project Manager. Sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą być wielkimi sprzymierzeńcami kierownika projektu, optymalizując procesy i usprawniając pracę. Mimo że mogą one znacznie przyczynić się do efektywności i produktywności w zarządzaniu projektami, unikalne ludzkie umiejętności, takie jak inteligencja emocjonalna, zdolność do adaptacji i wielopoziomowe rozumowanie, są nadal niezbędne i niezastąpione. Należałoby raczej główną obawę przekształcić w inne pytanie: Jak mogę nauczyć się współpracować z AI, by osiągać lepsze wyniki na rynku pracy niż konkurencja?

Technologia może wspierać, ale nie zastąpi ludzkiego wyczucia, intuicji i zdolności do zrozumienia oraz zarządzania złożonością ludzką i organizacyjną. Dlatego też, harmonijne połączenie kompetencji ludzkich z zaawansowanymi technologiami jest kluczem do przyszłości zarządzania projektami.