Misją PMI na całym świecie jest promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami, wspieranie, przyjmowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie. Jako Podkarpacki Oddział PMI PC włączyliśmy do tego działania także uczelnie z całego województwa przez zaangażowanie studentów w trzyetapowe rozgrywki merytoryczne z zakresu zarządzania projektami.


Igrzyska były skierowane do studentów studiujących na kierunkach Zarządzanie Projektami, czy też mających taki przedmiot w swoim planie nauki, ale także do tych, którzy się tą dziedziną interesują i chcą poszerzać swoje kwalifikacje w tym kierunku.

Rozgrywki składały się z trzech etapów. Na początku uczelnie samodzielnie kwalifikowały swoje drużyny do udziału w zawodach i zgłaszały swoje drużyny do Igrzysk. Otrzymaliśmy zgłoszenia z aż ośmiu podkarpackich uczelni! Założyliśmy realizację rozgrywek w pięcioosobowych zespołach. Praca w zespole w ramach Igrzysk wymagała od studentów rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, zarządzania konfliktami i współpracy. To idealna okazja do nauki i doskonalenia umiejętności miękkich, które są niezwykle cenne w karierze zarządzania projektami.

Fot. Monika Kotowicz

Następnie odbył się drugi etap, w którym drużyny rywalizowały na podstawie gry przygotowanej przez zewnętrzną firmę. W czasie gry ważne było dobre planowanie kolejnych etapów, wyciąganie wniosków z poprzednich działań i praca zespołowa. Po zakończonej grze czekał na Uczestników jeszcze test wiedzy – bazujący na standardzie PMBOK® Guide, a osadzony w kontekście doświadczeń ze zrealizowanej przez studentów gry. Ta faza miała na celu sprawdzenie umiejętności i wiedzy uczestników w praktycznym zastosowaniu zarządzania projektami.

Fot. Monika Kotowicz

Trzeci etap to finałowe rozgrywki, które odbyły się 22 kwietnia w Klubie IQ przy WSIiZ w Rzeszowie. W Finale Igrzysk studenci stawili czoła autorskiej grze przygotowanej przez wolontariuszy PMI PC Podkarpacie. W czasie gry uczestnicy wykonywali fizyczny prototyp produktu oraz zarządzali projektem, tworząc również częściową dokumentację projektową. Najważniejszym zadaniem naszych uczestników była rozmowa z klientem, od którego mieli  pozyskać wymagania skategoryzowane według techniki MoSCoW. Niezwykle istotne były podział ról w projekcie oraz zarządzanie czasem realizacji projektu. Ten element miał na celu dostarczenie uczestnikom unikalnego i wyjątkowego doświadczenia, które pozwoliło im zastosować swoje umiejętności i rozwinąć się w dziedzinie zarządzania projektami.

Fot. Monika Kotowicz

Wyniki I Uczelnianych Igrzysk z Zarządzania Projektami przedstawiają się następująco:

1. miejsce zajął zespół FOCUS z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,

2. miejsce zajął zespół FLOW SKN z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3. miejsce zajął zespół BLISK z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy niezwykle dumni, że tylu młodych ludzi podjęło wyzwanie i w wolnym czasie rozwija się z Project Management Institute Poland Chapter, w tym z Oddziałem Podkarpacie.

Fot. Monika Kotowicz

Ta świetna i merytoryczna zabawa nie byłaby jednak możliwa bez ogromnej pracy całego zespołu PMI PC Podkarpacie – nasi wolontariusze, pod kierunkiem Joanny Długosz i przy wsparciu Joanny Czochary, doskonale poprowadzili cały projekt Igrzysk, dbając o każdy szczegół zarówno na poziomie merytorycznym, jak i operacyjnym. Do całego zespołu kieruję wyrazy uznania i wdzięczności, wspaniale się pracuje w takim gronie i przez cały czas trwania rozgrywek stanowiliście znakomity przykład pracy zespołowej dla naszych uczestników.

Ogromne podziękowania kierujemy do osób i organizacji, które wsparły organizację całego projektu:

  • Łukasz Bis – za przeprowadzenie ciekawego szkolenia dla naszych Finalistów w czasie oczekiwania na wyniki,
  • Cyfrowa Foto MPP – za udostępnienie przestrzeni na pracę zespołu podczas dopracowywania finałowych rozgrywek,
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – za udostępnienie przestrzeni na przeprowadzenie naszych rozgrywek.

Za ufundowanie nagród dla uczestników naszych rozgrywek dziękujemy organizacjom: Miasto Rzeszów, Xebia Poland, GPM EMEA, Wydawnictwo Onepress, Inprogress sp. z o.o., Ivenium Marketing, Cyfrowa Foto – MPP oraz Project Management Institute Poland Chapter.

Fot. Monika Kotowicz

Igrzyska dały studentom możliwość praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania projektami. Poprzez rywalizację w różnych etapach zawodów studenci mieli szansę testować i rozwijać swoje umiejętności zarządzania projektami w realistycznym i dynamicznym środowisku. Uczestnictwo w Igrzyskach dało również studentom możliwość nawiązania kontaktów z innymi studentami z różnych uczelni, a także z profesjonalistami z branży obecnymi w czasie rozgrywek. Tworzenie takiej sieci kontaktów może być cennym źródłem mentorstwa, współpracy i możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości. Igrzyska to nie tylko konkurencja, ale również okazja do uczestnictwa w czymś wyjątkowym i satysfakcjonującym. Wyrażamy ogromną nadzieję, że uczestnicy czerpali przyjemność z całego wydarzenia, celebrowali swoje osiągnięcia, a udział w Igrzyskach pomógł im budować pewność siebie oraz motywację do dalszego rozwoju w dziedzinie zarządzania projektami.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za współtworzenie Igrzysk, gratulujemy zwycięzcom i… do zobaczenia na kolejnych Igrzyskach! 

PMI Podkarpacie Core Team