Mistrzowskie przedstawienie tematu, który mimo, że w literaturze rozwoju osobistego nie jest niczym nowym, moim zdaniem dopiero w książce Jamesa Clear’a staje się dosłownie clear – czyli jasny i oczywisty. Kluczową rolę w tej publikacji pełni sposób, w jaki autor opisał znaczenie codziennych nawyków, mogących działać destrukcyjnie lub też mogących mieć pozytywny wpływ na nasze życie. Wszystko to zostało podparte wiedzą zarówno psychologiczną jak i socjologiczną. Esencję książki stanowi opis narzędzi, które są możliwe do wykorzystania w każdej chwili naszego życia, aby zmienić dowolny niesatysfakcjonujący nas element.

Książka ta rzuca też nowe światło na zrozumienie, dlaczego na drodze życia jesteśmy w miejscu w którym jesteśmy i jak to zmienić na lepsze – pomimo trudu jaki się z tym wiąże! „Dopóki postęp nie stanie się częścią ciebie, dopóty będzie tylko przejściowy” – przekonuje nas autor, dodając, że podstawy wyrabiania nawyków leżą tak naprawdę w prawidłowym zaplanowaniu drogi jego budowy. Trudno jest nie przyznać mu racji, ponieważ nie od dziś wiadomo, że kiedy codziennie, przez kolejne dni budowania naszego nawyku będziemy dodawać 1%, to po stu kolejnych dniach będziemy mieć już 100% tego, co pragnęliśmy osiągnąć. Osoby, które planują, statystycznie osiągają dużo więcej niż osoby bez planów do realizacji. Dlatego też kluczowym okazuje się nie brak motywacji, a brak jasnej ścieżki do osiągnięcia zakładanego planu. Na początku naszego działania najważniejsze jest skupienie się na tym, aby zacząć je „jakoś” realizować, a dopiero z czasem do słowa „jakoś” dołożyć pierwiastek „ć”, czyli ćwiczeń.

W moim odczuciu, omawiana książka to pozycja obowiązkowa, nie tylko dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, ale także zarządzaniem zmianą. Publikacja pokazuje, że choć każda zmiana jest trudna, to z odpowiednim nastawieniem, narzędziami oraz zaangażowaniem jest jak najbardziej realna i możliwa do wprowadzenia.

Fot. galaktyka

James Clear, Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2019, s. 272