To już trzecia książka autorstwa Geoffa Wattsa o mistrzostwie (ang. Mastery), o zwinnym zespole i dobrych praktykach w osiągnięciu najwyższego poziomu. Team Mastery. From Good to Great Agile Teamwork jest najnowszą publikacją, która ma za zadanie pomóc nam stać się jeszcze lepszymi. Jest to wciągająca lek- tura dla tych, którym zależy na doskonaleniu swojego zespołu.

Na przestrzeni kolejnych pięciu rozdziałów autor opisuje ważne cechy w dojściu z dobrego, dowożącego zwinnego zespołu aż do naprawdę idealnego, zmotywowanego i samoorganizującego się. Geoff Watts w tym kontekście nazywa zespół – składem (ang. SQUAD) i każda litera tego słowa to osobny rozdział i reprezentuje ważne czynniki, które powodują że nasz zespół będzie jeszcze lepszy niż był dotychczas. S – Self-improvement – samodoskonalenie się, Q – Quality – jakość, U – Unity – jedność, A – Audacity – śmiałość, D – Delivery – dostarczanie; to właśnie na tych aspektach powinna być skupiona uwaga.

Fot. Inspect & Adapt Ltd

Team Mastery to podręcznik zdecydowanie dla liderów zespołów i Scrum Masterów, którym zależy na rozwoju zespołu. Bogaty w dobre praktyki, warsztaty i oparty o przykłady w odniesieniu do wchodzenia na kolejne szczeble dojrzałości zespołu. Poza regularną treścią, cytatami, przykładami z życia, ćwiczeniami, druga jej połowa to tzw. „karty kamieni milowych” (ang. milestone cards).

Każda z kart jest odpowiednikiem jednego z kolejnych podrozdziałów z książki. Na jednej stronie karty jest ilustracja i zagadnienie do przepracowania z krótkimi hasłami opisującymi dany aspekt. Z drugiej strony pojawia się opis akcji, każda zawiera 4 kategorie: ryzyka, nagrody, rytuał oraz zasoby. Zasoby to zawsze QR kod, który przekierowuje nas do strony z dodatkowymi objaśnieniami, poradami jak się zająć daną akcją, filmikami oraz innymi wspierającymi materiałami. Trzy pozostałe kategorie opisują, co może być ryzykiem i jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego dbania o dany punkt z karty, podane są też pozytywne aspekty działania i krótki opis jak zacząć dbać i traktować dane zagadnienie jako rytuał. Dzięki tym kartom, mamy gotowy przepis do działania i możemy po kolei zacząć skupiać się na poszczególnych elementach i krok po kroku stawać się zespołem niemal doskonałym.

Geoff Watts, Team Mastery. From Good to Great Agile Teamwork, Inspect & Adapt Ltd, London 2020, s. 200