GFT specjalizuje się w zakresie wdrażania usług chmurowych i aktywnie wspiera transformację cyfrową biznesu klientów z sektorów finansowego, ubezpieczeniowego oraz produkcji przemysłowej. Do jej sztandarowych wdrożeń należy między innymi implementacja pionierskiego banku wirtualnego w Hongkongu, świadczącego usługi bankowości detalicznej za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Działania te nie byłyby jednak możliwe bez odpowiednich kompetencji z obszaru Project Management. O znaczeniu zarządzania projektami oraz ich kluczowym wpływie na efektywny i zrównoważony rozwój firmy opowiadają Dariusz Okraszewski, Delivery Manager, Rafał Garbala, Head of Project Governance oraz Szymon Gradka, Engineering Manager w GFT.


Artykuł sponsorowany

Ogromne doświadczenie technologiczne, silne partnerstwa oraz wszechstronna znajomość rynku bezsprzecznie należą do mocnych stron GFT. Specjaliści firmy aktywnie tworzą zrównoważone rozwiązania wykorzystując najnowsze technologie, takie jak AI czy blockchain oraz oferują modernizację systemów i ich migrację do platform w otwartej chmurze. Jednak GFT to zdecydowanie więcej niż technologia i finanse, w końcu projekty nie realizują się same. Koordynacja, zarządzanie i monitorowanie pracy zespołów technicznych, jak również tworzenie praktyk, procesów oraz metodologii realizowanych na potrzeby organizacji to niezwykle istotny aspekt firmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwijające się portfolio klientów GFT.

Nie znam przypadku, gdzie stworzenie projektu udało się ograniczyć wyłącznie do zebrania grupy zdolnych oraz ambitnych deweloperów i programistów. Ich realizacja jest bowiem nieodłącznie uzależniona także od odpowiednich praktyk oraz osób posiadających umiejętności zarządzania wybranymi programami mówi Dariusz Okraszewski, Delivery Manager w GFT.Odpowiednie zarządzanie projektami ma także kluczowe znaczenie dla efektywnego i zrównoważonego rozwoju firm. Pomaga ono bowiem nie tylko osiągać cele, lecz także optymalizować zasoby dostosowując się tym samym do nieustannie zmieniającego się środowiska biznesowego.

Zarządzanie przez metodologię

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i stopnia skomplikowania projektu specjaliści ds. zarządzania monitorują i zarządzają realizacją projektów zgodnie z ustalonymi harmonogramami i budżetami. Jednoczenie planują oni również działania naprawcze, by w razie potrzeb właściwie zarządzać ryzykiem i wszelkimi problemami wpływającymi na realizację projektu. W konsekwencji przekłada się to na sukces firmy, większą efektywność jej działania, a także na jej trwałość na rynku. W GFT nie jest inaczej. W firmie działa obecnie szesnaście Job Families, czyli wewnętrznych działów dbających o specjalistyczny rozwój swoich członków. Oprócz wymiany doświadczeń ich celem jest także pomoc pracownikom w wybraniu odpowiednich szkoleń, certyfikatów, konferencji czy wydarzeń branżowych.

Jednym z działów jest Project Governance, który zrzesza i zarządza osobami koordynującymi pracę zespołów technicznych na danych projektach. Role w familii to Delivery Manager (41%), Portfolio Manager, PMO/P3O (po 19%), Project Manager (16%) oraz Scrum Master (5%). To właśnie ich działania są niezbędne do zarządzania licznymi projektami technologicznymi, które realizowane są przez GFT. Oprócz solidnych filarów jak między innymi umiejętności zarządzania projektami zarówno w środowiskach tradycyjnych oraz zwinnych, a także umiejętność słuchania klienta i dostosowania się do jego potrzeb, zespół cechuje także znajomość odpowiednich procesów (na przykład Quality Assurance) oraz narzędzi (m.in. finance monitoring) i template-ów (jak RACI, RAID), które są jednymi z oczywistych, lecz niezwykle istotnych oraz dobrze działających praktyk.

Rysunek 1. Role w Familii Project Governance.

Potrzeba dobrych praktyk zarządczych i właściwie przygotowanych ludzi jest znaczna, jednak należy mieć także na uwadze, że praca w „people business” sprawia, że niezwykle ważne są również umiejętności miękkie oraz interpersonalne. Oprócz kontaktów bezpośrednich między członkami zespołu, przydają się one przecież także w kontaktach z klientem, gdzie zbudowanie trwałej relacji niejednokrotnie pomagało nam w udanej realizacji projektu podkreśla Szymon Gradka, Engineering Manager w GFT. – Na szczególne wyróżnienie zasługuje także doświadczenie komercyjne, które członkowie naszej Familii zbierali podczas pracy dla innych klientów z analogicznych branż. W końcu to właśnie dzięki latom pracy z różnymi klientami udało nam się opracować własną metodykę, tzw. GFT Methodology. Zbiór dobrych praktyk, procesów, opisów ról oraz dokumentów dostępnych dla każdego Project Managera pomagają w sprawnym zarządzaniu pracą z klientem, co bez cienia wątpliwości jest znaczną wartością dodaną zespołu GFT.

GFT Methodology to jednak nie jedyne rozwiązanie, które cechuje firmę. Wraz z rozwojem kompetencji zespół zauważył także potrzebę łączenia umiejętności zarządzania projektami/programami z doświadczeniem technicznym. Odpowiadając na potrzeby rynku w GFT stworzono między innymi rolę Engineering Manager oraz Project Head. Stanowiska szyte na miarę pozwalają GFT nieustannie dostosowywać profile ról osób biorących udział w przedsięwzięciach tak, by możliwie dokładnie dopasować odpowiednie kwalifikacje do potrzeb danego klienta i realizowanego projektu, co jest niezwykle istotne w dynamicznie zmieniającym się środowisku projektów IT.

Strategiczny wymiar partnerstwa z PMI

Pomimo możliwości stworzenia szytych na miarę stanowisk cała Familia Governance posiada jasno zdefiniowane ścieżki kariery wraz z opisem wymagań stawianych pracownikom. Oprócz własnych kompetencji członków zespołu możliwość rozwoju jest również potęgowana poprzez dobór odpowiednich szkoleń i programów rozwojowych – od domenowych zagadnień, poprzez specyficzne szkolenia, na wzajemnym mentoringu kończąc. Leadership Academy, SkillUp Mentors program, POWER (leadership path), certyfikacja PMP, SAFe, SCRUM, to tylko jedne z wielu możliwości podnoszenia kompetencji w GFT.

CertificateCount of Person
AgilePM®23
ITIL Certifications41
Kanban Certifications7
Lean Six Sigma5
MSP4
M_o_R4
Other Scaled Agile (LeSS / DSDM)6
P3O4
PRINCE2 Certifications52
Product Owner Certifications (CSPO / PSPO)26
Project Management Professional (PMP)®17
SAFe® Certfications24
Scrum Master Ceritifications (CSM / PSM)112
Grand Total325

Tabela 1. Lista certyfikacji w Familii Project Governance w ujęciu ilościowym

To właśnie z uwagi na rozwój wewnętrzny GFT powstał pomysł na partnerstwo z Project Management Institute. PMI jest w końcu wiodącą międzynarodową organizacją non-profit, zrzeszającą ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami. Dzięki temu strategiczny wymiar współpracy umożliwi członkom zespołu GFT jeszcze łatwiejszy dostęp do wiedzy, szkoleń oraz branżowych wydarzeń. Pozwoli to nie tylko na podniesienie kwalifikacji ekspertów, lecz co ważniejsze przełoży się bezpośrednio na jakość usług, które GFT dostarcza swoim klientom.

Ponadto nie można zapomnieć o możliwości rozbudowania sieci kontaktów oraz relacji partnerskich w branży IT i domenach związanych z zarządzaniem projektami. PMI opracowuje standardy zarządzania projektami (m.in. PMBOK Guide oraz Agile Practice Guide), wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP, PMI-ACP), promuje zwiększanie rozpoznawalności zarządzania projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki, dzięki czemu partnerstwo może stać się także okazją do zwiększenia rozpoznawalności GFT w pozostałych branżach.

Łącząc elastyczność, transparentność i zdrowy rozsądek

Kaskadowe podejście do zarządzania projektami IT często wymusza długi czas oczekiwania od momentu złożenia zamówienia przez klienta do wdrożenia oprogramowania. Planowanie, analiza, projektowanie, implementacja, testowanie, a w ostateczności wdrożenie to metodologia, która zakłada sterowanie projektem w określonych i starannie zaplanowanych etapach. Tradycyjne podejście zakłada działanie z określonym budżetem oraz harmonogramem i często dobrze sprawdza się przy dużych i skomplikowanych projektach, gdzie kluczem do sukcesu jest ustrukturyzowana praca zespołu oraz wysoka przewidywalność.

Zwyczajowo stosowany model kaskadowy nie znajduje jednak zastosowania, gdy mamy do czynienia z nieustannie zmieniającym się otoczeniem biznesowym oraz wymaganiami klientów. W takim wypadku warto postawić na grupę metod agile. Zwinne zarządzanie już na samym początku zakłada, że nie jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować jego całego przebiegu. W konsekwencji praca dzielona jest na krótkie cykle, podczas których zespół samodzielnie planuje prace, projektuje rozwiązanie, programuje, testuje oraz otrzymuje informację zwrotną od klienta, pozwalając tym samym na dużą elastyczność w zakresie zmian zakresu projektu. Elastyczna metoda była więc idealną podstawą do realizacji działań koniecznych do wdrożenia wirtualnego banku w Hongkongu przez GFT.

Wyższy poziom bankowości dzięki rewolucyjnemu rozwiązaniu na rynku hongkońskim

Virtual banking to bankowość obecna całkowicie w przestrzeni cyfrowej, czyli taka, która nie posiada fizycznych biur oraz infrastruktury logistycznej. Cały bank i wszystkie zachodzące w nim procesy – jak między innymi obieg środków finansowych czy pomoc techniczna i wsparcie klienta – odbywają się w sieci. Jednak virtual banking to coś więcej niż tylko personalizowane technologie, które pozwalają na dostosowanie komunikatów i oferty dla użytkownika w czasie rzeczywistym, to także zaawansowane szyfrowanie oraz budowanie lojalności w stosunku do marki, które pozwalają przenieść bankowość na jeszcze wyższy poziom. To właśnie z myślą o zrewolucjonizowaniu rynku bankowego, w Hongkongu powstał jeden z pierwszych wirtualnych banków w regionie, współprojektowany przez GFT. Ponieważ rozwiązanie jest oparte wyłącznie na aplikacji mobilnej wyznacza nowe standardy wygody, dzięki czemu klienci mogą korzystać z bankowości według własnych zasad, ciesząc się najwyższej klasy rozwiązaniami.

Jako bank działający w chmurze, wirtualny bank hongkoński, który współtworzyliśmy łączy najwyższe standardy bezpieczeństwa z maksymalną elastycznością użytkowników. Z perspektywy operacyjnej pokazuje również, jak technologia może stworzyć nową kulturę bankowości, która jest innowacyjna, zwinna i stawia klienta w centrum uwagikomentuje Rafał Garbala, Head of Project Governance. – Ze względu na globalną skalę przedsięwzięcia musieliśmy sobie poradzić z wieloma wyzwaniami, między innymi także tymi wynikającymi z różnic między naszymi kulturami oraz sposobów komunikacji. W przypadku tej realizacji pracowaliśmy w strukturze inspirowanej podejściem Spotify (Spotify Engineering Culture). Stawialiśmy na dużą autonomię zespołów, decydując się na ich samoorganizację, chociaż oczywiście musieliśmy upewnić się, że wszyscy dzielimy wspólną wizję produktu i zmierzamy do tego samego celu. Tym samym staraliśmy się dać zespołom jak najwięcej przestrzeni i możliwości na implementację własnego trybu pracy. Oprócz pracy naszego teamu w przypadku tej realizacji niezwykle pomocna okazała się być także sprawna współpraca z reprezentantami biznesu oraz Product Ownerami. Prosta struktura organizacyjna oraz dobry kontakt z PO pozwoliły nam na realne reagowanie na zmieniające się otoczenie oraz potrzeby biznesowe. Istotne było także umiejętne zastosowanie nowoczesnych praktyk inżynieryjnych, takich jak Continous Delivery, DevOps, które umożliwiają sprawne oraz zautomatyzowane wprowadzanie zmian w produkcie.

Korzystając z najwyższych standardów technologii wykorzystana architektura dała początek nowej erze spersonalizowanej bankowości. Wiedza teoretyczna zebrana podczas szkoleń byłaby w tym wypadku, niestety, niewystarczająca. Oprócz dobrej znajomości praktyk, projekt wymagał bowiem odpowiedniej postawy oraz otwartości na możliwe zmiany, czyli umiejętności do zrealizowania go w oparciu o praktyki agile. Zwinne podejście oraz głębokie zrozumienie, że organizacja oraz produkt, a tym samym także potrzeby będą ulegać zmianie i umiejętność dotrzymania temu kroku sprawiły, że bank został stworzony całkowicie od podstaw i z pomocą grupy 120 międzynarodowych specjalistów GFT. A do tego powstał w rekordowym tempie 18 miesięcy. I chociaż szybkie stworzenie banku odgrywało w projekcie istotną rolę, niezwykle ważne były także: bezpieczeństwo platformy oraz jej stabilność i dostępność. GFT współprojektowało go w oparciu o wiodącą, nowoczesną platformę systemu centralnego bankingu, a następnie rozwiązanie wdrożono w przełomowej infrastrukturze chmury publicznej partnera oferującej najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Obecnie bank obsługuje ponad 400 tys. klientów, którzy bez przeszkód korzystają z bankowości w modelu „one-stop-shop” oraz mają dostęp do wszelkich udogodnień lifestyle-owych. Oprócz usprawnień w zakresie doświadczenia użytkownika, jego klienci korzystają z unikalnych informacji na temat ich wzorców wydatków, budżetowania i automatyzacji nawyków oszczędzania oraz stałego strumienia innowacji.

Przepis na sukces

Jednym z głównych wyzwań każdego Project Managera jest umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie (zwinne podejście) oraz umiejętnego wypracowania rozwiązań, które będą odpowiadać na potrzeby wszystkich stron. Posiadanie podstaw teoretycznych, dzięki którym można jeszcze lepiej dopasować rozwiązanie do potrzeb klienta również nie zaszkodzi, jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z koniecznością dostarczania projektów w ciągle zmieniającym się środowisku technologicznym i biznesowym (tzw. scope creeping) ważne są właściwe praktyki.

Prawdziwy sukces w zarządzaniu projektami wymaga ciągłej nauki i doskonalenia zarówno praktycznych, jak i teoretycznych umiejętności. Podejście, które uwzględnia zarówno teorię, jak i praktykę, jest kluczowe dla skutecznego zarządzania różnorodnymi projektami i zespołami ludzkimi.