Japońskie powiedzenie „Każdy błąd to skarb” idealnie opisuje założenia praktyk Lean. Czyż nie w wyniku popełnianych błędów osiągamy cele?

W publikacji: Droga Toyoty do Lean Leadership poruszono tematy związane z: wdrożeniem zasad Toyoty w innej kulturze, historiami liderów Toyoty, cyklem nauki shu ha ri, porównaniem „konwencjonalnego” modelu przywództwa z modelem zarządzania w Toyocie. Książka ta opisuje, jak Toyota radziła sobie przez dziesiątki lat – również w czasie kryzysu. Liderzy Toyoty uważają, że można wiele nauczyć się z kryzysu. Warunkiem koniecznym jest zidentyfikowanie i rzeczywiste zrozumienie porażek i ich przyczyn. Pytanie, jak wiele organizacji skupia się rzeczywiście na tym aspekcie, próbując porażki (swoje i innych) przekuć w sukces kolejnych lat? To jedno z pytań, na które odpowiedź znajdziecie w tej książce.

Fundamentem Toyoty jest genchi genbutsu – idź i zobacz. Podczas rozwoju liderów nacisk jest kładziony na bycie w gemba (w miejscu wykonywania pracy), aby rozumieli oni sytuację i byli blisko podejmowanych decyzji. Kierownictwo Toyoty uczy każdego pracownika szczegółowo i skrupulatnie – zgodnie z cyklem shu ha ri. Niestety wiele firm oczekuje spektakularnych rezultatów po krótkim szkoleniu, a w Toyocie uczeń przechodzi długoterminowe szkolenie, gdyż to zapewnia prawdziwe zyski.

Sukces Toyoty opiera się na podjęciu każdego wyzwania, które pojawia się w biznesie, a jego adaptacja jest prowadzona przez pracownika, który ma wieloletnie doświadczenie. Inwestycje w procesie Lean nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli liderzy nie będą uczestniczyli w całym przedsięwzięciu. Pracownicy powinni być skoncentrowani na kliencie i ulepszaniu strumieni wartości. Zmiana systemowa konieczna jest w rdzeniu firmy – w jej ludziach, a przede wszystkim w liderach. W książce wielokrotnie podkreślono, że krótkoterminowa redukcja kosztów jest możliwa, jednak samo spojrzenie na arkusz kalkulacyjny i dokonanie wyboru opcji przynoszących natychmiastowe obniżenie kosztów nie doprowadzi do zbudowania szczupłego systemu i kultury ciągłego doskonalenia. Często Lean Management jest postrzegany jako program redukcji kosztów, co jest błędem. Jeśli relacje między pracownikami a kierownictwem nie będą budowane na zaufaniu oraz współpracy dla osiągnięcia wspólnych celów, to próby wdrożenia zasad Toyoty będą bezowocne. Autor podkreśla, że nie można kopiować dokładnie procesów Toyoty – należy dostosować je do sytuacji, w której znajduje się organizacja z uwzględnieniem procesów i ludzi.

Polecam tę książkę, ponieważ jest ona kanonem przywództwa dla osób chcących wdrażać rozwiązania stojące za sukcesem Toyoty.

Jeffrey K. Liker, Gary L. Convis, Droga Toyoty do Lean Leadership, Wyd. Aktywa, Chełmiec 2021, s. 340