Biura zarządzania projektami w ostatniej dekadzie stały się nieodłącznym elementem środowiska projektowego w większości dużych firm w Polsce. W wielu z nich trudno sobie wyobrazić efektywne działanie firmy bez PMO. Jednak w trakcie rozmów z uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług doradczych spotykam się ze stwierdzeniami wskazującymi na to, że wciąż wiele organizacji nie wykorzystuje nawet części możliwości, jakie może zaoferować PMO. A samo biuro, czy ogólnie system zarządzania projektami w organizacji, funkcjonuje w sposób – łagodnie mówiąc – daleki od zadowalającego. Dodajmy do tego badania, które wskazują, że średnio po 3-4 latach funkcjonowania, PMO jest poddawane krytyce, pojawiają się głosy o potrzebie jego likwidacji. Aby przetrwać, biuro wymaga usprawnień, nadania mu nowej dynamiki, zwiększenia wartości dla interesariuszy.

Jedną z publikacji, która zmagającym się z tym problemem może pomóc, jest monografia Pawła Wyrozębskiego Biuro zarządzania projektami. Jest ona napisana z perspektywy naukowej, co wcale nie oznacza, że nie skorzystają z niej praktycy. Przede wszystkim, publikacja oparta jest na olbrzymiej liczbie źródeł. Autor zadał sobie trud analizy niemal wszystkich większych opracowań oraz wielu krótszych form, jakie w ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się na ten temat. Mamy tu między innymi bardzo kompleksowy przegląd funkcji (usług) PMO, który można potraktować jako benchmark, planując rozwój „swojego” biura. Szczegółowo opisane są funkcje portfelowe biura, monitorowanie i raportowanie, zarządzanie wiedzą projektową, standaryzacja procesów projektowych (metodyki i narzędzia).

Najbardziej praktyczną częścią publikacji jest na pewno rozdział poświęcony wdrażaniu PMO. Przedstawione jest kilka modeli wdrażania PMO, w podziale na etapy, opisane są też główne obszary ryzyka takiego wdrożenia. Zaprezentowano też wiele narzędzi pomocnych przy wdrożeniu, co ciekawe, z niektórych z nich sam korzystałem w praktyce. Z pomocą mogą przyjść nam również modele dojrzałości PMO, pokazujące drogę stopniowego rozwoju biura, czy też przykłady organizacji wewnętrznej biura z gotowymi, opracowanymi przez Autora opisami stanowisk.

Szczerze polecam tę publikację jako bezcenne, bardzo bogate źródło wiedzy i inspiracji, przydatne zarówno tym, którzy dopiero wchodzą na ścieżkę tworzenia biura, jak i tym, którzy zastanawiają się, w jaki sposób mogą usprawniać i zwiększać wartość istniejącego już PMO.

Paweł Wyrozębski, Biuro zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2019, s. 320